POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA SA KOJIMA TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI I OKVRNE SPORAZUME
Temeljem odredbi članka 80.stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016.), o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, objavljujemo da Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8, kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi temeljem odgovarajuće primjene članaka 75.-83. ZJN 2016. sa sljedećim gospodarskim subjektima:
Javni poziv za povremeni zakup učioničkog prostora za izvođenje nastave za razdoblje 2022./2023.
Podaci o osobi zaduženoj za kontakt:
Sandra Perko oec.
v.d. voditeljica ureda za nabavu
tel. 01/5603-923
mob. 098-286-515
Poziv-za-dostavu-ponuda-zakup-ucionickog-prostora-2022-23
Skip to content