Upišite studij elektrotehnike

Više…

Nastavite studirati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Elektrotehnike

Više…
UVOD

Iako je stručni prijediplomski studij Elektrotehnika jedan od zahtjevnijih studija na Veleučilištu, interes za upis je velik jer studenti po završetku studija vrlo brzo pronalaze zaposlenje. Osnovni cilj ovog Studija je školovanje inženjera za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, servisiranja i održavanja elektroenergetskih uređaja, postrojenja i procesa.
Kako bi se osigurala kvaliteta, suvremenost i atraktivnost studija, program se kontinuirano nadopunjava i modificira novim i aktualnim predmetima, a stručnu komponentu izobrazbe unutar pojedinih predmeta osigurali su istaknuti stručnjaci iz gospodarstva. Naime, Elektrotehnički odjel tradicionalno održava odlične veze s relevantnim tvrtkama iz industrije koje sudjeluju u procesu obrazovanja na Veleučilištu te su aktivno u potrazi za mladim talentima i kvalitetnim zaposlenicima.

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje prvostupnik (baccalaureus) elektrotehnike(bacc. el.).

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Struktura nastavnog programa određena je tako da se na prvoj studijskoj godini usvajaju osnovna znanja kroz pohađanje zajedničkih temeljnih kolegija, dok se na drugoj odlučuje između tri smjera:
 
Energetska elektrotehnika
Automatizacija i procesno računarstvo
Komunikacijska i računalna tehnika
Po svakom usmjerenju dodatno će usvojiti i slijedeća znanja i vještine:
Za usmjerenje AiPR:
Analizirati i ispitati statička i dinamička svojstva elementa tehničkih procesa u svrhu
postavljanja matematičkog opisa upravljačkih karakteristika
Izabrati opremu za postavljanje sustava upravljanja, regulacije i nadzora tehničkih procesa
konverzije energije, skladištenja fluida, transporta materijala i osoba te toplinskih procesa
Primijeniti modele regulacije u svrhu analize i sinteze za postizanje traženih pokazatelja
regulacije procesa
Postaviti algoritme upravljanja i regulacije temeljem analize djelovanja jednostavnijih
procesa
Izraditi programsko rješenje upravljanja i nadzora primjenom procesnih upravljača
Za usmjerenje EE:
Razumjeti princip rada električnih rotacijskih strojeva, transformatora, dalekovoda i
sklopnih aparata
Analizirati mehanička, naponska i strujna naprezanja elemenata elektroenergetskih
postrojenja
Primijeniti modele elemenata elektroenergetskih postrojenja za određivanje strujnih i
naponskih stanja u normalnim uvjetima pogona kao i u uvjetima kratkog spoja
Izabrati rotacijske strojeve za elektromehaničku pretvorbu energije
Izabrati transformatore, nadzemne vodove i sklopne aparate za prijenos i distribuciju
električne energije
Za usmjerenje KiRT:
Programirati ili sudjelovati u izradi programskih rješenja za telekomunikacijske objekte,
mreže ili sustave
Organizirati i nadzirati kvalitetnu izvedbu projekata za postizanje ciljanih funkcionalnosti
telekomunikacijskih objekata, mreža ili sustava
Formulirati tehničke zahtjeve za intervencije na telekomunikacijskom objektu, mreži ili
sustavu kako bi se funkcionalnost uskladila s normama i zahtjevima korisnika
Razviti i implementirati ugradbene računalne sustave te prateće programske i sklopovske
podrške
Razviti, implementirati i pružiti potporu sustavu za praćenje računalno upravljivih procesa

Upisne kvote se nalaze na niže navedenom linku:
https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx

KARIJERA

Osnovni cilj Studija je školovanje za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, servisiranja i održavanja elektroenergetskih uređaja, postrojenja i procesa.
Tijekom godina razvili smo i opremili brojne laboratorije što značajno doprinosi kvaliteti praktičnog dijela nastave, a studenti gotovo svakodnevno imaju prilike iskazati svoja umijeća i talent.
Interes za upis je tradicionalno vrlo visok jer studenti po završetku studija brzo pronalaze zaposlenje u tvrtkama poput Hrvatske elektroprivrede, KONČAR-a, ABB-a, SIEMENS-a te u raznim projektantskim tvrtkama.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij.
Nastava na svim studijima odvija se od ponedjeljka do subote u jutarnjim i/ili popodnevnim satima sukladno prostornim mogućnostima Veleučilišta. 
 

UVJETI UPISA

Tehničko veleučilište u Zagrebu upisuje redovne ili izvanredne studente na sve svoje stručne prijediplomske studije isključivo putem Nacionalnog sustava za upis na Visoka učilišta. Sve informacije o uvjetima upisa i kvotama možete pronaći na www.postani-student.hr.

Skip to content