Dobro došli na stručni studij strojarstva

Pogledajte našu promociju diplomanata 2021.

Više…

Upišite specijalistički diplomski stručni studij strojarstva

Više…
UVOD

S diplomom stručnog studija strojarstva moći ćeš samostalno obavljati poslove projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, vođenja i održavanja strojarskih uređaja i postrojenja. Inženjer strojarstva može prepoznati tehničke i organizacijske probleme u proizvodnji i eksploataciji strojarskih proizvoda te predlagati načine i provoditi njihovo otklanjanje. Širinom svog temeljnog i stručnog obrazovanja sposoban je kontinuirano pratiti najnovija tehnička, tehnološka i informatička dostignuća, a usmjeren je cjeloživotnom stručnom usavršavanju.
Na stručnom studiju strojarstva fokusiramo se na praktična stručna strojarska znanja. Pretpostavka je da studente treba naučiti kako neki tehnički sustav radi, za razliku od sveučilišnih studija na kojima se uči zašto neki tehnički sustav tako radi.
Tokom studija studentima su na raspolaganju dobro opremljeni računalni i specijalizirani laboratoriji s modernom opremom i programskim alatima. To budućim inženjerima strojarstva omogućuje stjecanje znanja i vještina s kojima će biti konkurentni na tržištu rada. Studiranje na strojarstvu TVZ-a omogućiti će ti da kroz studentsku praksu uz pomoć iskusnih inženjera naučiš rješavati svoje prve inženjerske zadatke, a možda ostvariš i prve kontakte koji će ti omogućiti zapošljavanje. U završnom dijelu studija studenti se potiču na kreativan rad i inovativna rješenja s najnovijom opremom, komponentama i tehnologijama. Kroz stručnu praksu, semestralni projekt i završni rad nastoje se obuhvatiti znanja i vještine stečene kroz studij iz područja strojarstva, te kao rezultat završnog rada isporučiti gotov prototip funkcionalnog dijela ili cjelovitog proizvoda.

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Stručni studij traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva.

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Na studiju ne postoje dodatni smjerovi, student ima mogućnost odabira s  popisa obaveznih izbornih kolegija

Upisne kvote se nalaze na niže navedenom linku:
https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx

KARIJERA

Inženjeri strojarstva su uvijek vrlo traženo zanimanje na tržištu rada i kao takav ćeš se vrlo lako moći zaposliti. Biti ćeš osposobljen za posao u proizvodnim djelatnostima, organizacijama te javnim i privatnim poduzećima te gospodarskim subjektima kao što su metaloprerađivačka, procesna, farmaceutska ili prehrambena industrija, energetika i sl. Inženjeri strojarstva mogu osigurati uspješno funkcioniranje i ostvarenje ciljeva proizvodnih procesa, a to podrazumijeva brigu nad tehnologijom, opremom i proizvodima na mjestu njihova korištenja, od osnivanja tih proizvoda do recikliranja uništenjem, iskorištenjem materijala ili regeneracijom i povratkom u funkciju.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Studij je organiziran na način da omogućuje studentima koji su zaposleni pohađanje nastave u poslijepodnevnim satima tijekom radnog tjedna, a oni koji su u mogućnosti mogu se priključiti i grupama studenata redovnog studija mehatronike, na kojem se nastava odvija tokom cijelog dana.

moj tvz npp – Tehničko velečilište u Zagrebu
UVJETI UPISA

REDOVNI
Upisne kvote se nalaze na https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx, a vrednuju* se:
 

Ocjene iz srednje škole40%
Obavezni dio državne mature
– Hrvatski jezik B0%
– Matematika A50%
– Engleski jezik B0%
Izborni dio državne mature
– Informatika ili Fizika10%
*Izravan upis donose izvanredni rezultati na natjecanjima.

IZVANREDNI
Kvota izvanrednih studenata računarstva se nalazi na sljedećem linku: https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi/državnoj maturi i radnog staža u struci.
 
Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

Cijena koju plaća pravna osoba 200 kuna/ECTS bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 200 kuna/ECTS bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) i imaju uvjete za povlašteni status vezano uz Domovinski rat 150 kuna/ECTS bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/ECTS bod
STUDENTSKA SLUŽBA

Vlatka Merlić, dipl.oec (vmerlic@tvz.hr), djelatnica studentske službe
 Nataša Božić (nbozic@tvz.hr), djelatnica studentske službe
 
Molimo stranke, ukoliko nas nisu u mogućnosti osobno dobiti na broj telefona 01/5603947; 01/5603945, da se obrate na navedene e-mail adrese.

Skip to content