Dobro došli na studij graditeljstva

Pogledajte promociju diplomanata 2022.

Više…

Upišite diplomski specijalistički stručni studij graditeljstva

Više…
UVOD

Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo na TVZ-u izvodi se, prateći razvoj i nove smjerove u graditeljstvu, već preko 50 godina. Od 2006. godine trogodišnjem preddiplomskom studiju dodali smo diplomski studij, koji su upisali mnogi inženjeri s već bogatim iskustvom iz vođenja gradilišta, projektiranja, vođenja građevinskih tvrtki i slično te svojom zrelošću obogatili studij.
Studij svojim programom udovoljava sve izraženijim zahtjevima poput podizanja energetske učinkovitosti, štednje energije, podizanja sigurnosti sustava od poplava, sprečavanje pojava klizišta i slično. Studij je tako namijenjen osobama koje žele razvijati svoje stvaralaštvo i raditi na originalnim projektima te se kontinuirano usavršavati.
S dragocjenom tradicijom te kontinuiranim osuvremenjivanjem i uvođenjem novih sadržaja pa i novih usmjerenja, ovaj studij prati razvoj struke i priprema studente za rad odmah nakon završetka studija – i u budućnosti. Kvalitetu studija dokazuju mnogi završeni studenti svojim svakodnevnim radom.

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje prvostupnik (baccalaureus) građevinarstva (bacc. aedif.).

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo trogodišnji je studij koji vodi prema diplomi prvostupnik (baccalaureus) građevinarstva. U pripremi studija i izvedbi nastave, osim zaposlenika TVZ, sudjeluju i vanjski suradnici – zaposlenici građevinskih tvrtki, te se u suradnji s njima značajan dio nastave provodi kroz terensku nastavu i stručnu praksu.
 
Prva godina studija bazira se na upoznavanju s osnovama građevinske statike, matematike, građevinskih materijala, elemenata zgrada te geologije. Na drugoj godini uvode se konstruktivni, geotehnički i predmeti niskogradnje, te predmeti poput Građevinskih strojeva i Terenske nastave u sklopu koje studenti odrađuju 1. stručnu praksu na gradilištu. Za posljednju godinu studija biraju između četiri usmjerenja:
Građevinsko poduzetništvo,
Niskogradnju,
Okoliš u graditeljstvu,
Visokogradnja.

 
Upisne kvote se nalaze na niže navedenom linku:
https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx

KARIJERA

U sklopu Završnog rada odrađuje se 2. stručna praksa te smatramo da su naši prvostupnici sa završetkom studija osposobljeni za rad u struci.
Preddiplomski stručni studij graditeljstva na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu orijentiran je na građevinsku struku – kroz stručne prakse te specifična znanja naših zaposlenika i vanjskih suradnika. Posebno smo ponosni na vrhunsko opremljeni Laboratorij za materijale u kojem samostalno istražujemo i mjerimo fizikalna i mehanička svojstva građevinskih materijala.
Od akademske godine 2015./2016. organiziran je i izvanredan preddiplomski stručni studij koji omogućuje zaposlenim studentima pohađanje nastave u poslijepodnevnim satima tijekom radnog tjedna, iznimno i subotom.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program redovnog i izvanrednog preddiplomskog stručnog studija graditeljstva je jednak. Razlika je isključivo u terminu održavanja nastave.
Nastave na svim studijima odvija se od ponedjeljka do subote u jutarnjim i/ili popodnevnim satima sukladno prostornim mogućnostima Veleučilišta. 
 

UVJETI UPISA

Tehničko veleučilište u Zagrebu upisuje redovne ili izvanredne studente na sve svoje preddiplomske stručne studije isključivo putem Nacionalnog sustava za upis na Visoka učilišta. Sve informacije o uvjetima upisa i kvotama možete pronaći na www.postani-student.hr.

STUDENTSKA SLUŽBA

Studentska služba nalazi se na lokaciji Većeslava Holjevca 15.
 
telefon: 01/ 5595 465
telefon: 01/ 5595 451
E-mail: ivana.novak@tvz.hr
E-mail: tomislav.zovko@tvz.hr
(napisati JMBAG, studij, te godinu studija prilikom slanja upita)

Skip to content