Dobro došli na Stručni diplomski studij Strojarstvo

Pogledajte fotogaleriju promocije diplomanata 2022.

Više…

Pogledajte programe cjeloživotnog obrazovanja na TVZ-u

Više…
UVOD

Temeljna ishodišta studija proizlaze iz suvremenih zahtjeva za kompetencijama i praktičnim vještinama kao što su kreativnost,
inicijativa, razumijevanje rizika, smisao za odgovornost i timski rad uz različite stručne kompetencije koje se stječu na pojedinim smjerovima.
Nastava se na Stručni diplomski studij Strojarstvo provodi uz definirane posebne module, koji su složeni prema specijalističkim znanjima koje će polaznik steći završetkom studija.

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Modul mehatronika i robotika – po završetku ovog modula student će znati:
• predložiti strukturu standardnog regulatora ili regulatora u prostoru stanja te proračunati parametre regulatora prema zadanim zahtjevima na sustav automatskog upravljanja u kontinuiranoj ili digitalnoj domeni
• rješavati probleme iz područja automatizacije proizvodnje koristeći znanja iz područja fleksibilnih proizvodnih sustava te industrijske i mobilne robotike
• rješavati probleme iz područja automatizacije postrojenja ili procesa, uključujući i predlaganje senzora i aktuatora
• programirati ugradbene računalne sustave korištenjem višeg programskog jezika
• analizirati probleme iz područja računalnog vida koji uključuju identifikaciju, prilagodbu i primjenu odgovarajućih algoritama računalnog vida za konkretan problem
Modul Ekotehnologije – po završetku ovog modula student će znati:
• kombinirati aditivne postupke izrade prototipova i reverzibilno inženjerstvo u svrhu unaprjeđenja razvoja proizvoda
• predložiti odgovarajući tip tehnologije obnovljivih izvora energije za konkretnu primjenu
• predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja za biološku i termičku obradu otpada
• izabrati inženjerske pristupe korištene u tehnološkom, građevinskom i strojarskom projektiranju bioloških, kemijskih i fizikalnih procesa obrade otpadnih voda
• predložiti mjere obrade otpadnih plinova uz razumijevanje problema i načina rješavanja onečišćenja zraka
• predložiti osnovne mjere za sprječavanje degradacije okoliša, odnosno za smanjenje štetnih utjecaja na okoliš
• kombinirati osnovne principe različitih sustava ekstrakcije energije iz biomase i prikladne vrste biomase ovisno o energetskoj učinkovitosti i ekonomskoj isplativosti
• formulirati zahtjeve koji se mogu postaviti na sustav automatskog vođenja postrojenja i procesa u zaštiti okoliša
Modul Industrijski menadžment – po završetku ovog modula student će znati:
• predložiti alternativno (optimalno) rješenje stvarnih poslovnih i tehničkih problema
• predložiti vrste i izvedbe održivih sustava koji čuvaju energiju i prirodne resurse, osiguravaju sigurnost i zdravlje za radnike, odnosno proizvode
• kombinirati aditivne postupke izrade prototipova i reverzibilno inženjerstvo u svrhu unaprjeđenja razvoja proizvoda
• procijeniti operativnu učinkovitost procesa kroz eliminaciju specifičnih gubitaka
• preporučiti postupke za razvoj i lansiranje novog proizvoda na tržište
• upravljati resursima i uslužnim servisima na način koji doprinosi ostvarenju strateških ciljeva organizacije

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Znanje o suvremenim pitanjima struke i društva.
Odgovornost, dosljednost, točnost, ažurnost.
Etički i moralni pristup radu.
Kritička evaluacija argumenata, pretpostavki i podataka u cilju stvaranja mišljenja i pridonošenja rješenju problema.
Spremnost za rad na terenu i u nestandardnim uvjetima.
Iskustva rada u projektnim timovima i industriji.
Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja stručnoj i općoj publici.
Komunikacijske vještine u okviru struke te s klijentima, na hrvatskom i engleskom jeziku.
Profesionalna i ljudska osobnost.
Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja.
Otvorenost za nova znanja, iskustva i kulturne okolnosti.
Fleksibilnost i prilagodljivost u iznalaženju tehničkih rješenja uz neupitno poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke.

KARIJERA

Završetkom studija, mogu osigurati uspješno funkcioniranje i ostvarenja ciljeva proizvodnih procesa, a to podrazumijeva brigu nad tehnologijom, opremom i proizvodima na mjestu njihova korištenja, od osnivanja tih proizvoda do recikliranja uništenjem, iskorištenjem materijala ili regeneracijom i povratkom u funkciju.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program redovnog i izvanrednog diplomskog specijalističkog stručnog studija graditeljstva je jednak. Razlika je isključivo u terminu održavanja nastave.

UVJETI UPISA

KategorijaIznos
Cijena koju plaća pravna osoba 250 kuna/ECTS bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 250 kuna/ECTS bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/ECTS bod
STUDENTSKA SLUŽBA


Radno vrijeme: ponedjeljak od 16:00 – 18:00 sati, utorak, srijeda, četvrtak, petak od 10:00 – 12:00 sati

 
Josipa Konjić, djelatnica studentske službe
Mail: josipa.konjic@tvz.hr
Kontakt telefona 01/5603947


Iva Rebić, djelatnica studentske službe
Kontakt telefon 01/5603930
Upite za diplomski studij strojarstva šaljete na iva.rebic@tvz.hr
Studentska služba nalazi se na lokaciji Vrbik 8, prizemlje.

Skip to content