Informatičko-računarski odjel ustrojava i izvodi preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije iz polja računarstva, informacijske i komunikacijske znanosti i dizajna, te njima bliskih tehničkih disciplina.

Pročelnik: doc. dr. sc. Ivica Dodig, prof. v. š.
Pomoćnici pročelnika:
Željko Kovačević, v. pred
Tin Kramberger
Dr. sc. Roman Domović
Dr. sc. Dalija Kuvačić
Tajnica odjela: Mirjana Krasić ( u zamjeni Viktorija Lapornik Kudlek)

Djelatnici odjela:

Zaposlenici Informatičko računarskog odjela – Tehničko veleučilište u Zagrebu
Skip to content