Dobro došli na Stručni diplomski studij Elektrotehnika

Pogledajte galeriju fotografija diplomanata 2022.

Više…

Pogledajte naše cjeloživotno obrazovanje

Više…
UVOD

Stručni diplomski studij Elektrotehnika organiziran je kao logičan nastavak studiranja nakon završetka stručnog studija elektrotehnike na TVZ-u. Pored toga, diplomski studij omogućen je i svim ostalim zainteresiranim dodiplomcima/prvostupnicima s ostvarenih 180 ECTS bodova, koji mogu doći i iz drugih visokoškolsko obrazovnih institucija.
 

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Upisuje se 80 izvanrednih i 15 redovnih studenata, a nastava se provodi uz definirane posebne specijalističke module koji su složeni prema specijalističkim znanjima koje student stječe završetkom studija.
 
Moduli su:
 
Automatika
Elektroenergetika
Telekomunikacije i računala
Po svakom usmjerenju dodatno će usvojiti i slijedeća znanja i vještine:
Za usmjerenje AiPR:
Vrednovati i izabrati opremu za postavljanje sustava upravljanja, regulacije i nadzora
tehničkih procesa konverzije energije, skladištenja fluida, transporta materijala i osoba te
toplinskih procesa
Odabrati algoritme regulacije u svrhu analize i sinteze za postizanje traženih pokazatelja
regulacije procesa
Postaviti sustav upravljanja i regulacije temeljem analize djelovanja jednostavnijih procesa
Odabrati programsko rješenje upravljanja i nadzora primjenom procesnih upravljača
Za usmjerenje EE:
Analizirati fizikalne pojave u električnim rotacijskim strojevima, transformatorima,
dalekovodima i sklopnim aparatima.
Optimirati rješenja mehaničkih, naponskih i strujnih naprezanja elemenata
elektroenergetskih postrojenja.
Projektirati modele elemenata elektroenergetskih postrojenja za određivanje strujnih i
naponskih stanja u normalnim uvjetima pogona kao i u uvjetima kratkog spoja.
Izabrati rotacijske strojeve, transformatore, vodove i aparate u elektroenergetskom
postrojenju.
Povezati u cjelinu rotacijske strojeve, transformatore, vodove i aparate u
elektroenergetskom postrojenju.
Za usmjerenje KiRT:
Voditi izradu programskih rješenja za telekomunikacijske objekte, mreže ili sustave
Vrednovati izvedbu projekata za postizanje ciljanih funkcionalnosti telekomunikacijskih
objekata, mreža ili sustava
Odabrati tehničke zahtjeve za intervencije na telekomunikacijskom objektu, mreži ili
sustavu kako bi se funkcionalnost uskladila s normama i zahtjevima korisnika
Projektirati ugradbene računalne sustave te prateće programske i sklopovske podrške
Projektirati sustave za praćenje računalno upravljanih procesa.
 

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Stručni diplomski studij Elektrotehnika traje dvije (II) akademske godine kroz četiri (IV) semestra. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar inženjer elektrotehnike (mag. ing. el.).

KARIJERA

Po završetku studija student će znati:
Odabrati tehnička rješenja električnih i elektroničkih elementa, uređaja, postrojenja i
sustava
Odabrati elemente i opremu prema tehničkim zahtjevima korisnika i tehničkim normama
Voditi razradu projektnih rješenja i izradu dokumentacije za izvođenje i primjenu uređaja,
postrojenja i sustava
Organizirati izradu i voditi ispitivanje opreme, izvođenje postrojenja prema projektima i
ispitivanja na terenu
Predlagati nove postupke za modernizaciju uređaja, postrojenja i sustava

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij. Razlika je samo u terminima odvijanja, jer je izvanredni studij prilagođen studentima koji su zaposleni.

UVJETI UPISA

Preduvjet: završen prijediplomski studij (180 ECTS)
 
Pravo na redoviti studij imaju kandidati koji nisu u radnom odnosu i koji kao model studiranja odaberu puno radno vrijeme (2 akademske godine), sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi, dok pristupnici koji upisuju izvanredni studij imaju mogućnost birati između modela punog ili polovičnog radnog vremena (4 akademske godine).
 
Razredbeni postupak temelji se na uspjehu na preddiplomskom studiju, razredbenom ispitu poznavanja elektrotehnike te radnom iskustvu i poznavanju struke.
Cijena ECTS boda za izvanredne studente:

KategorijaIznos
Cijena koju plaća pravna osoba 250 kuna/ECTS bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 250 kuna/ECTS bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/ECTS bod
STUDENTSKA SLUŽBA

Konavoska 2, 10000 Zagreb
 
tel: + 385 (0)1 5595 318
e-mail: upisi-visagodina-dipl-elektrotehnika@tvz.hr

Skip to content