Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca”. Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

 

Pokret cjeloživotnog učenja postao je aktualan uslijed nepovoljnih ekonomskih zbivanja i visoke nezaposlenosti te je tako institucionalizirani i organizirani proces obrazovanja počeo uzmicati pred učenjem u svim oblicima i u svim životnim okolnostima. TVZ je prepoznao ovaj trend i važnost trajnog osposobljavanja te ga u svojim obrazovnim aktivnostima u potpunosti podržava.

 

U skladu s time TVZ nudi profesionalno usavršavanje i stručno osposobljavanje tvrtki i pojedinaca, kao i neformalni obrazovni program za šire građanstvo. Posebno ističemo najrazličitije programe informatičkog obrazovanja te stručno usavršavanje ovlaštenih arhitekata i inženjera.

Centar za cjeloživotno obrazovanje Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Europska komisija radno je definirala cjeloživotno obrazovanje (lifelong learning) “kao svrhovito i trajno učenje s ciljem poboljšanja znanja, vještina i sposobnosti“. Cjeloživotno obrazovanje u dokumentu Komisije postaje vizija integriranog obrazovanja i učenja te vodeće načelo u svim oblicima obrazovnih aktivnosti.

 

Centar za cjeloživotno obrazovanja izrastao je na temeljima koje je uspostavila NetAkademija te je dio Tehničkog veleučilišta u Zagrebu od 2014. godine.

Osnovni ciljevi Centra
 • Pružanje novih i razvijanje postojećih znanja iz područja tehničkih znanosti inženjerima računalne, informatičke, elektrotehničke, građevinske i strojarske struke kao mjesto na kojem se povezuju tehničke znanosti (politehnika) što je, ujedno, i jedinstvena ponuda Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
 • Savjetovanje tvrtki i ososobaljavnje njihovih djelatnika u procesu trajnog osposobljavanja i usavršavanja te „in-house“ treninga prema zahtijevima specifičnog poslovnog procesa.
 • Razvijanje sposobnosti prilagodbe i proaktivnog upravljanja tehnološkim promjenama tvrtke.
Vrste i razine edukacijskih programa
Formalno cjeloživotno obrazovanje

Organizirani proces učenja kroz verificirani obrazovni program kojim se stječe javna isprava o određenom stupnju obrazovanja, a stečene kvalifikacije upisuju u radnu knjižicu. Programi formalnog obrazovanja mogu biti verificirani programi osposobljavanja i usavršavanja.

Neformalno cjeloživotno obrazovanje

Organizirani proces učenja kroz obrazovni program koji nije verificiran, a usmjeren je na profesionalno osposobljavanje odraslih osoba za rad u određenom području. Po završetku programa polazniku se dodjeljuje Potvrda o sudjelovanju. Program neformalnog obrazovanja može biti in-house ili otvorenog tipa.

In-house programi

Neformalni obrazovni program čija je izrada i izvedba prilagođena specifičnim potrebama poznatog naručitelja usluge, najčešće tvrtke, a služi profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju u skladu s razvojnim potrebama naručitelja. Svrha in-house programa je razvoj ljudskih resursa naručitelja usluge kako bi ona bila organizacijski što učinkovitija i konkurentnija na tržištu.

Otvoreni seminari

Neformalni obrazovni program koji je usmjeren i prilagođen građanstvu u širem smislu riječi, tj. nepoznatom naručitelju, a služi profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju te osobnom rastu i razvoju polaznika.

Područja cjeloživotnog obrazovanja
 • Mrežne tehnologije
 • Operativni sustavi
 • Razvojne tehnologije
 • Poslovne aplikacije
 • Multimedija
 • Mobilne tehnologije
 • Internet tehnologije
 • Dizajn
 • Upravljanje projektima
 • Virtualizacijske tehnologije
 • Menadžment i administracija
 • Automatizacija i procesno računarstvo