Fiditas je osnovan 2016. godine kao tvrtka usko specijalizirana za pružanje usluga iz područja protueksplozijske zaštite na globalnoj razini. Fiditas djeluje kao treća, neovisna strana s ISO/IEC 17065 akreditacijom u ocjenjivanju sukladnosti proizvoda namijenjenih uporabi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

 

Fiditas također posjeduje i ISO/IEC 17025 akreditirani laboratorij za protueksplozijsku zaštitu te redovito održava specijalističke seminare iz protueksplozijske zaštite na lokacijama diljem svijeta.

 

Od 2017. godine Fiditas vodi međunarodno tajništvo IEC SC31J za normizaciju u području zaštite od eksplozivne atmosfere na svjetskoj razini.

 

Fiditas je nacionalni predstavnik Republike Hrvatske pri IECEx međunarodnom sustavu za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda i usluga za eksplozivne atmosfere.

 

Fiditas je EU prijavljeno tijelo broj 2829, jedno od pet ovlaštenih tijela u svijetu potpuno orijentiranih na protueksplozijsku zaštitu, koje je zadovoljilo stroge kriterije stručnosti, opremljenosti i nepristranosti te međunarodnim akreditacijama dokazalo kompetencije za certifikaciju proizvoda prema zahtjevima 2014/34/EU (ATEX), 2014/28/EU (civilni eksplozivi) i 2013/29/EU (pirotehnička sredstva).

 

Fiditas ima jednog od četiri ovlaštena IECEx ocjenitelja u svijetu za tri sheme IECEx Sustava međunarodne certifikacije – Certifikaciju Ex opreme, Certifikaciju usluga instaliranja, održavanja i popravaka, te Certifikaciju kompetencija osoba u području protueksplozijske zaštite koji redovito sudjeluje u ocjenjivanju certifikacijskih tijela i ispitnih laboratorija u Europi, Aziji i SAD-u.

 

Za siguran rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom od ključne je važnosti kompetentno osoblje. Fiditas redovito održava seminare usklađene s europskom regulativom i međunarodnim ISO/IEC/EN normama iz područja Ex zaštite.

 

 

Fiditas d.o.o.

Karlovačka cesta 197, 10250 Zagreb, Hrvatska, OIB: 57768389519

tel.: +385 1 5578565;

info@fiditas.com;

www.fiditas.com

 

Svi naši predavači su priznati stručnjaci s velikim iskustvom u međunarodnoj normizaciji protueksplozijske zaštite, tehničkom nadgledanju širokog spektra industrijskih postrojenja, certifikaciji i ispitivanju Ex opreme i instalacija te redovito održavaju predavanja iz područja protueksplozijske zaštite u Hrvatskoj i inozemstvu:

 

Mario Mačković, univ.spec.mech. Protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2004. godine. Član je međunarodnog tima za pripremu norme IEC 60079-10-2 za klasifikaciju prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom zapaljivih prašina, vlakanaca i pahulja, član HZN TO E31 i TO E31/PO 31J, član Nadzornog odbora udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB, međunarodni je vodeći ocjenitelj kvalitete u proizvodnji ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

 

Vanjski je ocjenitelj ATEX i IECEx opreme i sustava proizvodnje za certifikacijsku kuću DNV GL Presafe iz Norveške i voditelj Fiditas akreditiranog ispitnog laboratorija za protueksplozijsku zaštitu. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je i voditelj Laboratorija ExLAB i Odjela za certifikaciju eksplozivnih tvari i pirotehnike, urednik Ex Biltena te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije.

Objavljeno: 19.11.2019.