Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima, u skladu s poslovnim interesima i mogućnostima, u 2020. godini dodjeljuje ukupno najviše osam stipendija, u visini od 3.000,00 kuna neto mjesečno, za studente profila potrebnog za rad u Hrvatskoj narodnoj banci (dvije za studente ekonomije, dvije za studente matematike, dvije za studente računarstva, tj. informatičkih tehnologija, jednu za studente prava i jednu za studente građevinarstva).

 

Ako se ne zaprimi dovoljan broj odgovarajućih prijava iz jednog područja, Hrvatska narodna banka zadržava pravo preusmjeriti broj stipendija iz jednog područja u drugo.

 

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Uvjeti su natječaja sljedeći:

  • kandidat mora biti redoviti student integriranog (preddiplomskog i diplomskog studija) ili preddiplomskog studija ili diplomskog studija,
  • mora imati završenu najmanje prvu godinu studija,
  • studij odnosno studijski program ili smjer programa mora biti iz polja/područja ili ekonomije ili matematike ili računarstva, tj. informatičkih tehnologija ili prava ili građevinarstva,
  • kandidat mora imati državljanstvo Republike Hrvatske.

 

Za više informacija, posjetite: https://www.hnb.hr/-/stipendiranje

Objavljeno: 30.6.2020.