S ponosom objavljujemo vijest da je dr. sc. Alen Šimec na pozvanom predavanju u Parizu, od 13. do 15. Aprila 2018. godine u Francuskoj na međunarodnoj konferenciji 2018 International Conference on Applied Mathematics and Computer Science (ICAMCS 2018)  prezentirao rad pod naslovom „Isolated environment tools for software development“.

 

U radu je sa studentom Brunom Držanićem i asistentom Davorom Lozićem obradio temu virtualizacijskih strojeva za kreiranje izolirane okoline za razvoj aplikacija i alata.

Objavljeno: 17.4.2018.