U okviru 37. međunarodnog savjetovanja „Planiranje i projektiranje“ – P&P 2018 koje će se održati 08. i 09. studenog 2018 u Zagrebu sa ciljem boljeg povezivanja vodećih stručnjaka u hrvatskom gospodarstvu i odličnih redovitih ili izvanrednih studenata i apsolvenata kao i međusobnom stručnom povezivanju studenata FER-a, FERIT-a, FESB-a, TFR-a, TVZ-a i VVG-a.

 

Pozivaju se svi zainteresirani studenti da se okušaju u pisanju stručnih i znanstvenih referata, te da steknu sigurnost pri prezentiranju svojih radova i prezentiranju svojih fakulteta, učilišta ili veleučilišta i/ili nekih njihovih odjela pred stručnim auditorijem. Referati mogu biti i izvodi iz nekog seminarskog ili projektnog zadatka, dijelovi nekih istraživanja itd.

 

Studenti ne plaćaju kotizaciju, a dobivaju sve što i sudionici savjetovanja koji su kotizaciju platili. Kao koautori mogu biti navedeni i njihovi profesori. Naša (EDZ) dosadašnja iskustva na ovom području rada su vrlo dobra. Studentima se tako nudi prilika da se pokažu, prezentiraju i time se motiviraju za svoj daljnji rad.
Rok za slanje prijava referata i sažetaka je do 10.07.2018., a kompletni referati trebaju se dostaviti do 25.09.2018. na e- mail adresu: nada@edz.hr

 

Upute autorima, prijava, kao i program savjetovanja, te dopis sekcija se nalaze u prilogu ispod.

 

Objavljeno: 20.6.2018.