Financijska agencija-Fina vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Tehnološki smo orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja, napredne informatičke tehnologije i rješenja koja su u IT svijetu rijetko obuhvaćena na jednom mjestu. Kontinuirano ulažemo u razvoj zaposlenika te isto želimo omogućiti mladim stručnjacima koji su spremni na nove izazove i dijele našu želju za izvrsnošću.

 

Fina raspisuje natječaj za stipendiranje do 10 studenata, uz mjesečni iznos stipendije od 3.000 kuna neto.

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti i studentice 1 ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:

 

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva: profil Obradba informacija, Telekomunikacije i informatika, Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo
 • Fakultet organizacije i informatike: smjer Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja
 • Prirodoslovno-matematički fakultet: smjer Primijenjena matematika, Računarstvo i matematika
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu: smjer Informatika i Računarstvo
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija: smjer Komunikacije i informatika, Računarstvo
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje: smjer Računarstvo, Elektronika i računalno inženjerstvo, Komunikacijska i informacijska tehnologija

 

 

Koji su kriteriji za dodjelu stipendija?

 

 • ukupan prosjek ocjena tijekom studija 3,5 ili veći
 • trajanje prethodnog studija: 4 godine za studente 1. godine diplomskog studija, tj. 5 godina za studente 2. godine diplomskog studija
 • znanje engleskog jezika
 • studenti/ce stari do 25 godina
 • uz ispunjenje navedenih uvjeta, pri izboru kandidata će se kao prednost vrednovati socijalni status, postignuća na natjecanjima, priznanja i nagrade te dodatno obrazovanje (npr. stečeni certifikati)

 

 

Što treba sadržavati prijava?

 

 • životopis
 • potvrdu o redovnom upisu za akademsku godinu 2017./2018.
 • prijepis ocjena (prosjek ocjena) tijekom dosadašnjeg studija
 • izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije
 • u svrhu ostvarivanja prednosti kandidati mogu dostaviti i sljedeće potvrde:
  potvrdu o socijalnom statusu (potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o prosječnom
  mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u razdoblju od 1.1. do 30.9.2017. godine),
  potvrde o postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju.

 

 

Koje su obveze stipendista?

 

 • potpisivanje Ugovora o stipendiranju
 • redovno izvršavanje obveza na fakultetu
 • odabrani kandidat obvezuje se po završetku studija zasnovati radni odnos u Fini u trajanju od jedne godine za svaku akademsku godinu tijekom koje je primao stipendiju (sukladno potrebama poslodavca)

 

 

Kako će se birati stipendisti?

 

Kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete biti će uključeni u selekcijski postupak (testiranje i intervju s IT rukovoditeljima).

 

 

Što nudimo?

 

 • mjesečnu stipendiju u iznosu od 3,000 kn neto u trajanju od 12 ili 24 mjeseca (ovisno o godini studija)
 • mogućnost obavljanja studentske stručne prakse i izrade diplomskog rada
 • zapošljavanje po završetku studija (sukladno potrebama poslodavca) u dinamičnom i prijateljskom radnom okruženju, uz mogućnost usavršavanja i profesionalnog razvoja te suradnju s vrhunskim stručnjacima iz područja

 

 

Kako se prijaviti?

 

Vaše prijave s potrebnom dokumentacijom pošaljite do 20.10.2017. godine na mail adresu stipendija@fina.hr

Objavljeno: 9.10.2017.