Tehničko veleučilište u Zagrebu dobilo je temeljem Odluke o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja 1.787.319,18 kn bespovratnih sredstava za projekt “Internacionalizacija stručnog diplomskog studija Informacijska sigurnost i digitalna forenzika”.

 

Projektom će Tehničko veleučilište u Zagrebu u suradnji sa partnerima Sedam IT d.o.o., Diverto d.o.o. i INsig2 d.o.o. omogućiti izvođenje navedenog studijskog programa na engleskom jeziku. Projekt obuhvaća razvoj nastavnih i didaktičkih materijala na engleskom jeziku, te izvođenje prva dva semestra na engleskom jeziku.

Objavljeno: 19.9.2018.