Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17), člancima 89., 90., 91., 92., 93., 94. i 95. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, sukladno Odlukama Stručnog vijeća Veleučilišta o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2021./2022., u skladu s odredbama Ugovora o programskom financiranju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022., sukladno Prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća na visinu školarina i Odluci Stručnog vijeća Veleučilišta o visini školarine, v.d. dekanice raspisuje:

 

 

N A T J E Č A J

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU REDOVITIH I IZVANREDNIH POLITEHNIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

u akademskoj godini 2021./2022.

 

 

1.     Upisne kvote

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
Plan upisa u akademsku godinu 2021/22 (REDOVITI STUDIJI).
REDOVITI POLITEHNIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI (stručni specijalist inženjer)
Studij Redoviti studenti
1. SPECIJALIZACIJA ELEKTROTEHNIKE

Stručni specijalist/ica inženjer/ka elektrotehnike – 120 ECTS

Grupe predmeta: automatika, Elektroenergetika, Telekomunikacije i računala

65
2. SPECIJALIZACIJA GRADITELJSTVO

Stručni specijalist/ica inženjer/ka graditeljstva – 120 ECTS

Grupe predmeta: građevinsko poduzetništvo, Niskogradnja, Okoliš u graditeljstvu, Visokogradnja

55
3.1 SPECIJALIZACIJA INFORMATIKA

Stručni specijalist/ica inženjer informacijskih tehnologija – 120 ECTS

Modul: Dizajn i multimedija

15
3.2 SPECIJALIZACIJA INFORMATIKA

Stručni specijalist/ica inženjer/ka informacijskih tehnologija – 120 ECTS

Modul: Informatički sustavi

      Grupe predmeta: E-poslovanje

15
3.3 SPECIJALIZACIJA INFORMATIKA

Stručni specijalist/ica inženjer/ka informacijskih tehnologija – 120 ECTS

Modul: Računarski sustavi – računalne mreže i sustavi

10
3.4 SPECIJALIZACIJA INFORMATIKA

Stručni specijalist/ica inženjer/ka informacijskih tehnologija – 120 ECTS

Modul: Računarski sustavi – programsko inženjerstvo

20
4. SPECIJALIZACIJA STROJARSTVO

Stručni specijalist/ica inženjer/ka strojarstva4 – 120 ECTS

Moduli: Mehatronika i robotika, Industrijski menadžment, Ekotehnologije

35
  UKUPNO REDOVNI POLITEHNIČKI SPECIJALISTIČKI STRUČNI STUDIJI 215

 

 

 

 

1.2 IZVANREDNI STUDIJI

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
Plan upisa u akademsku godinu 2021/22 (IZVANREDNI STUDIJI).
IZVANREDNI POLITEHNIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI (stručni specijalist inženjer)
Studij Izvanredni studenti
1. SPECIJALIZACIJA ELEKTROTEHNIKE

Stručni specijalist/ica inženjer/ka elektrotehnike – 120 ECTS

Grupe predmeta: automatika, Elektroenergetika, Telekomunikacije i računala

30
2. SPECIJALIZACIJA GRADITELJSTVO

Stručni specijalist/ica inženjer/ka graditeljstva – 120 ECTS

Grupe predmeta: građevinsko poduzetništvo, Niskogradnja, Okoliš u graditeljstvu, Visokogradnja

60
3.1 SPECIJALIZACIJA INFORMATIKA

Stručni specijalist/ica inženjer informacijskih tehnologija – 120 ECTS

Modul: Dizajn i multimedija

15
3.2 SPECIJALIZACIJA INFORMATIKA

Stručni specijalist/ica inženjer/ka informacijskih tehnologija – 120 ECTS

Modul: Informatički sustavi

      Grupe predmeta: E-poslovanje

25
3.3 SPECIJALIZACIJA INFORMATIKA

Stručni specijalist/ica inženjer/ka informacijskih tehnologija – 120 ECTS

Modul: Računarski sustavi – računalne mreže i sustavi

26
3.4 SPECIJALIZACIJA INFORMATIKA

Stručni specijalist/ica inženjer/ka informacijskih tehnologija – 120 ECTS

Modul: Računarski sustavi – programsko inženjerstvo

34
4. SPECIJALIZACIJA STROJARSTVO

Stručni specijalist/ica inženjer/ka strojarstva – 120 ECTS

Moduli: Mehatronika i robotika, Industrijski menadžment, Ekotehnologije

30
5. SPECIJALIZACIJA DIGITALNA EKONOMIJA

Stručni specijalist/ica digitalne ekonomije – 120 ECTS

60
6. SPECIJALIZACIJA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI I DIGITALNE FORENZIKE

Stručni specijalist/ica inženjer/ka informacijske sigurnosti i digitalne forenzike – 120 ECTS

60
  UKUPNO IZVANREDNI POLITEHNIČKI SPECIJALISTIČKI STRUČNI STUDIJI 340

 

2.    Uvjeti prijave i kriteriji upisa

Dodatna pojašnjenja prava na prijavu nalaze se na mrežnim stranicama www.tvz.hr). Za svakog pristupnika/pristupnicu Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka posebno razmatra prijavu i donosi odluku o ispunjavanju uvjeta za prijavu na razredbeni postupak. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

2.1       specijalizacija elektrotehnike

2.1.1 Redovni studij

 

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija elektrotehnike kao REDOVITI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS  na preddiplomskom studiju  elektrotehnike po Bolonjskom procesu  i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica elektrotehnike (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis).

 

Pravo na REDOVITI STUDIJ imaju kandidati  koji nisu u radnom odnosu, sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi.

 

2.1.2 Izvanredni studij

 

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija elektrotehnike kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS  na preddiplomskom studiju tehničkih fakulteta i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka odgovarajuće struke (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis). Pristupnici koji nisu završili stručni/sveučilišni studij elektrotehnike dobivaju obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike maksimalno do 60 ECTS bodova koje će odrediti Povjerenstvo za provedbu upisa.

 

Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI studiraju u istom vremenskom rasponu kao i redovni studenti (studij traje 2 godine).

 

2.2      specijalizacija INFORMATIKE

2.2.1 Redovni studij

 

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija informatike kao REDOVITI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS  na preddiplomskom studiju  informatike ili računarstva po Bolonjskom procesu  i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva ili informacijske tehnologije (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica računarstva ili informacijske tehnologije (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis).

 

Pravo na REDOVITI STUDIJ imaju kandidati  koji nisu u radnom odnosu, sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi.

2.2.2 Izvanredni studij

 

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija informatike kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS  na preddiplomskom studiju informatike,  računarstva, elektrotehnike, mehatronike, strojarstva, poslovne informatike i srodnom fakultetu (o kojem će odlučivati povjerenstvo za upise temeljem molbe kandidata)  i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis).

 

Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI studiraju u istom vremenskom rasponu kao i redovni studenti (studij traje 2 godine).

2.3      specijalizacija GRADITELJSTVA

2.3.1 Redovni studij

 

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizaciju graditeljstvo kao REDOVITI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom studiju graditeljstva i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica građevinarstva (NN 45/2008).

Pravo na REDOVITI STUDIJ imaju kandidati  koji nisu u radnom odnosu, sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi.

2.3.2 Izvanredni studij

 

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizaciju graditeljstvo kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS  na preddiplomskom studiju graditeljstva i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva  (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis). U ovisnosti o položenim predmetima na prethodno završenom studiju i grupi predmeta koje pristupnik/pristupnica želi upisati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju – specijalizaciji graditeljstvo, povjerenstvo za provedbu upisa može odrediti obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Preddiplomskog stručnog studija graditeljstva, najviše do 30 ECTS bodova.

 

Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI studiraju u istom vremenskom rasponu kao i redovni studenti (studij traje 2 godine).

2.4      specijalizacija DIGITALNE EKONOMIJE

2.4.1 Izvanredni studij

 

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija digitalna ekonomija kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS  bodova na preddiplomskim stručnim i sveučilišnim studijima tehničkih i društvenih znanosti i stekle pravo na stručni naziv stručni/a ili sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odgovarajuće struke (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15-integrirani popis´). Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI upisuju model studiranja studija unutar 2 akademske godine, predavanja se održavaju u popodnevnom terminu, svaki radni dan.

 

 

 

2.5      specijalizacija INFORMACIJSKE SIGURNOSTI I DIGITALNE FORENZIKE

2.5.1 Izvanredni studij

 

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – informacijska sigurnost i digitalna forenzika kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS  na preddiplomskom stručnom ili sveučilišnom studiju srodnog smjera i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka odgovarajuće struke (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis). U ovisnosti o položenim predmetima na prethodno završenom studiju i grupi predmeta koje pristupnik/pristupnica želi upisati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju – Informacijska sigurnost i digitalna forenzika, povjerenstvo za provedbu upisa može odrediti obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Stručnog studija računarstava, najviše do 20 ECTS bodova.

 

Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI studiraju u istom vremenskom rasponu kao i redovni studenti (studij traje 2 godine).

2.6      specijalizacija STROJARSTVA

2.6.1 Redovni studij

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija strojarstvo kao REDOVITI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS  na preddiplomskom studiju  strojarstva ili mehatronika po Bolonjskom procesu  i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva ili mehatronike (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica strojarstva ili mehatronike (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis).

 

Pravo na REDOVITI STUDIJ imaju kandidati  koji nisu u radnom odnosu, sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi.

2.6.2 Izvanredni studij

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija strojarstvo kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS  na preddiplomskom studiju tehničkih fakulteta i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka odgovarajuće struke (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis). Pristupnici koji nisu završili stručni/sveučilišni studij strojarstva ili mehatronike dobivaju obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Preddiplomskog stručnog studija strojarstva ili mehatronike maksimalno do 30 ECTS bodova koje će odrediti Povjerenstvo za provedbu upisa.

 

Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI studiraju u istom vremenskom rasponu kao i redovni studenti (studij traje 2 godine).

 

 

3. Prijave

3.1       Elektronička prijava NA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za razredbeni postupak pristupnici započinju elektroničkim putem sukladno objavljenom vremenskom rasponu na mrežnim stranicama https://spec.tvz.hr  (ovo je nužan korak za prijavu za razredbeni postupak, i bez kojeg nije moguće pristupiti razredbenom postupku i predaji dokumentacije)

 

Za sve specijalizacije termini postupka prijave će biti objavljeni na mrežnim stranicama https://spec.tvz.hr i na stranicama https://www.tvz.hr.

3.2 DOKUMENTI UZ PRIJAVU

Predaja dokumentacije za prijavu na Natječaj obavlja se sukladno uputama koje će biti objavljene uz prijavu na mrežnim stranicama https://spec.tvz.hr i https://www.tvz.hr.

Adrese studentskih službi:

 • V.Holjevca 15 (specijalizacija graditeljstva)
 • Konavoska 2 (specijalizacija elektrotehnike)
 • Vrbik 8a (specijalizacija informatike, informacijske sigurnosti i digitalne forenzike, te specijalizacija strojarstvo)
 • Brozova 6a (specijalizacija digitalna ekonomija)

 

Pri prijavi obavezno treba predati:

 1. životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva i sadašnjeg radnog mjesta (europass forma);
 2. ispis iz aplikacije e-građani-domovnica ( podaci o državljanstvu);
 3. ispis iz aplikacije e-građani – rodni list s OIB-om;
 4. od visokog učilišta ovjeren prijepis ocjena s ECTS bodovima za svaki predmet ili preslika dodatka diplomi (diploma supplement), a – za pristupnike koji nisu završili studij na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu ili nekoj od ustanova čiji pravni slijednik je Tehničko veleučilište u Zagrebu – i ovjereni nastavni plan, sve u izvorniku;

 

 1. presliku diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu ovjerenu kod javnog bilježnika (ostaje do završetka studija u dosjeu studenta). (Pristupnici koji nisu u mogućnosti u navedenim terminima predati kompletnu dokumentaciju jer tijekom rujna trebaju još završiti studij imaju obvezu dostave preostalih dokumenata sukladno uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama predprijave)
 2. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih prema uputama iz ovog Natječaja ili sa http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/
 3. dokaz HZMO o statusu zaposlenosti odnosno ostvarenom stažu (priznaje se elektronički dokument skinut s portala e-Građani)
 4. praznu A4 kovertu s ispisanom točnom adresom pristupnika.
 5. u slučaju da osoba koja se prijavljuje na razredbeni postupak nije završila studij na teritoriju Republike Hrvatske dužna je dostaviti Rješenje o priznavanju istovrijednosti završne isprave/diplome stečene u inozemstvu kao i potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika

Napomena:

Prijave bez kompletne dokumentacije neće se razmatrati. Naknadno dostavljeni dokumenti neće se uvažiti.

3.3. TROŠKOVI RAZREDBENOG pOSTUPKA

3.3.1  Specijalizacija elektrotehnike:

 

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8». Model: «HR05». IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: «175-OIB-2» za izvanredne studente, odnosno «1716-OIB-2» za redovne studente. Opis plaćanja: «SPEC. ELEKTROTEHNIKE – troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

3.3.2  Specijalizacija graditeljstva:

 

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8». IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati Model:«HR05», «272-OIB-2» za izvanredne studente, odnosno «2712-OIB-2» za redovne studente .  Opis plaćanja: «SPEC. GRADITELJSTVA – troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

3.3.3  Specijalizacija informatike:

 

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», «370-OIB-2» za izvanredne studente, odnosno «3719-OIB-2» za redovne studente . Opis plaćanja: «SPEC. INFORMATIKE –  troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

3.3.4  Specijalizacija digitalne ekonomije:

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», «078-OIB-2». Opis plaćanja: «SPEC. DIGITALNA EKONOMIJA –  troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/.

3.3.5  Specijalizacija informacijske sigurnosti i forenzike:

 

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», «3700-OIB-2» za izvanredne studente. Opis plaćanja: «SPECIJALIZACIJA ISDF –  troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

3.3.6  Specijalizacija strojarstvo:

 

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8». Model: «HR05». IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: «671-OIB-2» za izvanredne studente. Opis plaćanja: «SPEC. STROJARSTVO – troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

 

 

 

4.   Razredbeni POSTUPAK

O terminu razgovora i razredbenog ispita pristupnici će biti obaviješteni putem oglasne ploče nadležne studentske službe i na http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/ .

 

Rezultati razredbenog postupka biti će objavljeni po završetku razredbenog postupka na http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/  i na oglasnoj ploči nadležne studentske službe specijalističkog diplomskog stručnog studija. Točan datum objave biti će objavljen prilikom prijave na razredbeni postupak na mrežnim stranicama www.tvz.hr. Žalbeni postupak biti će omogućen 24h nakon objave rezultata. Postupak upisa započinje nakon objave konačnih lista.

 

Adrese studentskih službi:

 • V.Holjevca 15 (specijalizacija graditeljstva)
 • Konavoska 2 (specijalizacija elektrotehnike)
 • Vrbik 8a (specijalizacija informatike, informacijske sigurnosti i digitalne forenzike, te specijalizacija strojarstvo)
 • Brozova 6a (specijalizacija digitalna ekonomija)

 

4.1 Razredbeni postupak za REDOVITE STUDENTE temelji se na:

 

 • uspjehu u preddiplomskom studiju koji se mjeri težinskim prosjekom (ocjena svakog kolegija se množi sa pripadajućom vrijednosti ECTS boda toga kolegija, te se ukupan zbroj umnožaka podijeli sa zbrojem ukupno stečenih ECTS bodova postignutim na studiju). U težinski prosjek ne ulazi ocjena i ECTS bodovi Završnog rada.;

 

 • razredbenom ispitu (sve specijalizacije izuzev strojarstvo) – poznavanje informatičko-računarske kulture za specijalizaciju Informatika, poznavanje elektrotehnike za specijalizaciju Elektrotehnika, poznavanje tehničke kulture u građevinarstvu za specijalizaciju Graditeljstvo.

 

 • ocjeni izabranog predmeta za specijalizaciju informatika;

 

 

REDOVITI STUDENTI
SPECIJALIZACIJA ELEKTROTEHNIKA SPECIJALIZACIJA GRADITELJSTVO SPECIJALIZACIJA INFORMATIKA SPECIJALIZACIJA STROJARSTVO
Uspjeh postignut na preddiplomskom studiju: do 400 bodova

Prosjek ocjena tijekom studija množi se sa 80

1. Poznavanje elektrotehnike:

do 400 bodova

Razredbeni ispit

Poznavanje struke i tehnička kultura u građevinarstvu: do 400 bodova pokazano na razredbenom ispitu. Poznavanje informatičko-računarske kulture, do 400 bodova.

Razredbeni ispit:

 

 

 

Nema razredbenog ispita

2. težinski prosjek (ocjena svakog kolegija se množi sa pripadajućom vrijednosti ECTS boda toga kolegija, te se ukupan zbroj umnožaka podijeli sa zbrojem ukupno stečenih ECTS bodova postignutim na studiju. Bodovi za razredbeni postupak se dobiju pretvorbom težinskog prosjeka u bodove: do 400 bodova. Uspjeh postignut na preddiplomskom studiju: do 400 bodova

Prosjek ocjena tijekom studija množi se sa 80

težinski prosjek (ocjena svakog kolegija se množi sa pripadajućom vrijednosti ECTS boda toga kolegija, te se ukupan zbroj umnožaka podijeli sa zbrojem ukupno stečenih ECTS bodova postignutim na studiju. Bodovi za razredbeni postupak se dobiju pretvorbom težinskog prosjeka u bodove: do 400 bodova. težinski prosjek (ocjena svakog kolegija se množi sa pripadajućom vrijednosti ECTS boda toga kolegija, te se ukupan zbroj umnožaka podijeli sa zbrojem ukupno stečenih ECTS bodova postignutim na studiju. Bodovi za razredbeni postupak se dobiju pretvorbom težinskog prosjeka  u bodove: do 400 bodova.
3 Ocjena iz jednog predmeta.

1. Predmet „Programiranje“ u bilo kojem programskom jeziku s prve ili druge godine studija za kandidate koji se prijave na module Informacijski sustavi ili Dizajn i multimedija.

2. Predmet „Objektno orijentirano programiranje“ u bilo kojem programskom jeziku s prve ili druge godine studija za kandidate koji se prijave na modul Računarski sustavi. Povjerenstvo za provođenje razredbenog postupka uvidom u dokumentaciju provjerava upisanu ocjenu: do 200 bodova (ocjena se množi sa koeficijentom 40.)

 

 

4.2 Razredbeni postupak za IZVANREDNE STUDENTE temelji se na:

 

 • uspjehu u preddiplomskom studiju s kojim se pristupnik/pristupnica prijavljuje nakon završetka studija kojim je stečeno minimalno 180 ECTS bodova (srednja ocjena studija bez ocjene Završnog rada);

 

 • razredbenom ispitu – poznavanje informatičko-računarske kulture za specijalizaciju Informatika i za specijalizaciju Informatička sigurnost i digitalna forenzika, poznavanje elektrotehnike za specijalizaciju Elektrotehnika, poznavanje tehničke kulture u građevinarstvu za specijalizaciju Graditeljstvo; poznavanje osnova ekonomije za specijalizaciju Digitalna ekonomija, poznavanje tehničke kulture u strojarstvu za specijalizaciju Strojarstva.

 

 • ocjeni izabranog predmeta za specijalizaciju informatika;

 

 • radnom iskustvu u odgovarajućoj struci i poznavanju struke koje odgovara odabranoj specijalizaciji

 

 • Radno iskustvo vrednuje Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka u razgovoru s pristupnikom temeljem uvida u potvrdu HZMO i izjavi pristupnika o radnom iskustvu u struci.

 

SPECIJALIZACIJA ELEKTROTEHNIKA SPECIJALIZACIJA GRADITELJSTVO SPECIJALIZACIJA INFORMATIKA SPECIJALIZACIJA STROJARSTVO
IZVANREDNI STUDENTI
1. Uspjeh postignut na preddiplomskom studiju: do 400 bodova

Prosjek ocjena tijekom studija množi se sa 80

2.  

Radno iskustvo do 200 bodova: po 1 bod za svaki mjesec staža prema potvrdi HZMO (boduje se staž koji je kandidat stekao u statusu inženjera elektrotehnike).

 

Radno iskustvo do 200 bodova: po 1 bod za svaki mjesec staža prema potvrdi HZMO (boduje se staž koji je kandidat stekao u statusu inženjera građevinarstva).

Ocjena iz jednog predmeta.

1. Predmet „Programiranje“ u bilo kojem programskom jeziku s prve ili druge godine studija za kandidate koji se prijave na module Informacijski sustavi ili Dizajn i multimedija.

2. Predmet „Objektno orijentirano programiranje“ u bilo kojem programskom jeziku s prve ili druge godine studija za kandidate koji se prijave na modul Računarski sustavi. Povjerenstvo za provođenje razredbenog postupka uvidom u dokumentaciju provjerava upisanu ocjenu: do 200 bodova (ocjena se množi sa koeficijentom 40.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno iskustvo do 200 bodova: po 1 bod za svaki mjesec staža prema potvrdi HZMO (boduje se staž koji je kandidat stekao u statusu inženjera mehatronike ili strojarstva).

3. Poznavanje elektrotehnike:

do 400 bodova

Razredbeni ispit

Poznavanje struke i tehnička kultura u građevinarstvu: do 400 bodova pokazano na razredbenom ispitu. Poznavanje informatičko-računarske kulture, do 400 bodova.

Razredbeni ispit:

 

 

 

 

SPECIJALIZACIJA DIGITALNA EKONOMIJA SPECIJALIZACIJA INFORMACIJSKA SIGURNOST I DIGITALNA FORENZIKA  
1. Uspjeh postignut na preddiplomskom studiju: do 400 bodova

Prosjek ocjena tijekom studija množi se sa 80

2. ZA IZVANREDNE STUDENTE

Radno iskustvo do 200 bodova: po 1 bod za svaki mjesec staža prema potvrdi HZMO

ZA IZVANREDNE STUDENTE

Radno iskustvo do 200 bodova: po 1 bod za svaki mjesec staža prema potvrdi HZMO

 
3. Poznavanje struke: do 400 bodova pokazano na razredbenom ispitu. Poznavanje struke: do 400 bodova pokazano na razredbenom ispitu.

 

 

 

5.    UPIS

5.1 POSTUPAK I TERMINI UPISA

 

Nastava za sve specijalizacije počinje sukladno akademskom kalendaru. Raspored sati biti će objavljen na stranici moj.tvz.hr. Ako nećete do tada imati riješene upise rasporedu možete pristupiti koristeći korisničko ime: gost i lozinku: gost.

 

Pravo na upis kao REDOVITI STUDENTI  imaju pristupnici prema redoslijedu na rang-listi do popune upisne kvote. Ukoliko je broj pristupnika veći od upisne kvote, lista se dijeli na “listu s pravom izravnog upisa” i “listu čekanja”.

 

Pristupnici koji se ne uspiju upisati kao REDOVITI STUDENTI mogu se upisati kao IZVANREDNI STUDENTI prema redoslijedu na rang-listi do popune upisne kvote, s time da im se u tom slučaju redoslijed na rang listi određuje bodovima na temelju prosjeka ocjena studija, a ne na temelju težinskog prosjeka.

 

Pravo na upis kao IZVANREDNI STUDENTI  imaju pristupnici prema redoslijedu na rang-listi do popune upisne kvote. Ukoliko je broj pristupnika veći od upisne kvote, lista se dijeli na “listu s pravom izravnog upisa” i “listu čekanja”.

 

Upisi se provode s „liste s pravom izravnog upisa“ prema „koracima upisa“, na lokaciji na kojoj su se predavali dokumenti za upis.

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali (više navedeni datumi), gube pravo na upis. „Koraci upisa“ i datumi upisa biti će objavljeni na  http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/ , te na oglasnim pločama nadležnih studentskih službi, istovremeno sa objavom upisnih rang-listi.

Uz izvorne dokumente koje su pristupnici dostavili tijekom prijave na Natječaj prilikom upisa dostavljaju:

 • jednu fotografiju (4 cm x 6 cm) (detalji o upisima u „koracima upisa“)
 • dokaz o uplati troškova upisa u visini od 250,00 kn – brojevi uplatnica navedeni su niže
 • preslika osobne iskaznice s uvidom u original (detalji upisima u „koracima upisa“)
 • dokaz o uplati školarine (detalji o upisima u „koracima upisa“) prema uputama na http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/ .

Ukoliko pristupnik odustane od upisa dokumente s prijave može podići u uredovno vrijeme studentske službe.

 

5.2 TROŠKOVI UPISA

5.2.1   specijalizacija elektrotehnike:

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8». Model: «HR05». IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: «175-OIB-3» za izvanredne studente, odnosno «1716-OIB-3» za redovne studente. Opis plaćanja: «SPEC. ELEKTROTEHNIKE – troškovi upisa». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/.

 

5.2.2   specijalizacija graditeljstva:

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8». IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati Model:«HR05», «272-OIB-3» za izvanredne studente, odnosno «2712-OIB-3» za redovne studente .  Opis plaćanja: «SPEC. GRADITELJSTVA – troškovi upisa». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/.

 

5.2.3   specijalizacija informatike:

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB3A uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», «370-OIB-3» za izvanredne studente, odnosno «3719-OIB-2» za redovne studente . Opis plaćanja: «SPEC. INFORMATIKE –  troškovi upisa». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

5.2.4   specijalizacija digitalne ekonomije:

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», « 078-OIB-3».  Opis plaćanja: «SPEC. DIGITALNA EKONOMIJA –  troškovi upisa». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

5.2.5   specijalizacija informacijska sigurnost i forenzika:

 

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB3A uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», «3700-OIB-3» za izvanredne studente. Opis plaćanja: «SPEC. INFORMACIJSKA SIGURNOST I DIG. FORENZIKA –  troškovi upisa». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

5.2.6   specijalizacija strojarstva:

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8». Model: «HR05». IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: «671-OIB-3» za izvanredne studente. Opis plaćanja: «SPEC. STROJARSTVO – troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

 

 

 

 

 

6.   ŠKOLARINE, OSTALE OBAVIJESTI

 

Troškovi upisnine i visina školarine za redovne studente određeni su Ugovorom o programskom financiranju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. te Prethodnom suglasnosti Upravnog vijeća na visinu školarina i Odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta o visini školarine. Navedena odluka donosi se svake akademske godine. Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Veleučilišta.

 

Troškovi upisnine i visina školarine za izvanredne studente određeni su Prethodnom suglasnosti Upravnog vijeća na visinu školarina i Odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta o visini školarine. Navedena odluka donosi za svaku akademsku godinu. Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Veleučilišta.

 

Za izvanredne studente sukladno zaposlenju postoji više mogućnosti plaćanja:

 1. a) Izvanredni student kojima studij plaća pravna osoba
 2. b) Izvanredni student koji sam plaća studij (fizička osoba)
 3. c) Izvanredni student koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo

 

Tehničko veleučilište u Zagrebu zadržava pravo ne pokretanja izvođenja nastave na nekom od usmjerenja izvanrednih preddiplomskih stručnih studija ako za isto ne postoji minimalni broj studenata koji su iskazali interes i imaju uvjete za upis.

 

Tehničko veleučilište u Zagrebu zadržava pravo ne pokretanja izvođenja nastave na pojedinim izbornim kolegijima ako za iste ne postoji minimalni broj studenata koji su iskazali interes i imaju uvjete za upis.

 

Tehničko veleučilište u Zagrebu zadržava pravo organizacije izvođenja nastave za sve redovne i izvanredne specijalističke diplomske stručne studije sukladno dostupnim nastavničkim i prostornim resursima, što podrazumijeva izvođenje nastave u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima, te od ponedjeljka do subote. Nastava je zajednička za studente redovnih i izvanrednih preddiplomskih stručnih studija.

 

Sve ostale potrebne obavijesti pristupnici mogu naći na stranicama www.tvz.hr ili upitom prema studentskoj službi.

Objavljeno: 5.7.2021.