Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkoga društva i Tehničko veleučilište u Zagrebu zajednički organiziraju stručno-metodičko predavanja za sve članove Stručne sekcije i sve zainteresirane nastavnike.

 

Predavanje će biti održano u petak, 13. prosinca 2019., u 17:00 sati u dvorani 1023 Elektrotehničkoga odjela Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu, Konavoska 2.

 

Predavanje pod nazivom

 

Primjena rekurzija u modeliranju nekih standardnih problema gospodarske matematike

 

održat će mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač sa Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu i voditelj Stručne sekcije Hrvatskoga matematičkoga društva.

 

Planirani sažetak predavanja: Izložit će se matematičko modeliranje nekih standardnih problema gospodarske matematike (konačna vrijednost glavnice pri jednostavnom i složenom obračunu kamata, te određivanje početne, odnosno konačne vrijednosti prenumerando i postnumerando uplata/isplata) pomoću rekurzija.

 

Navedeno modeliranje usporedit će se s uobičajenim matematičkim modeliranjem navedenih problema koje se obrađuje na visokoškolskim stručnim studijima iz područja ekonomije.

 

Ključni pojmovi: rekurzije, gospodarska matematika, jednostavni kamatni račun, složeni kamatni račun

Objavljeno: 4.12.2019.