Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkoga društva okuplja nastavnike matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama u našoj zemlji. Odbor te sekcije inicirao je pokretanje ciklusa sinkronih online stručno-metodičkih predavanja s osnovnim ciljem razmjene iskustava i ideja vezanih uz održavanje online visokoškolske nastave.

 

U toj aktivnosti svoj značajan doprinos dali su nastavnici Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu mr. sc. Bojan Kovačić, v. pred., kao voditelj sekcije, i dr. sc. Mandi Orlić Bachler, v. pred., kao zamjenica voditelja sekcije.

 

Prvo sinkrono online metodičko predavanje održano je u petak, 2. listopada 2020., u 17:00 sati putem platforme Zoom. Osnovni podaci o temi i predavaču dostupni su ovdje. Na predavanju je sudjelovalo 26 nastavnika sa desetak hrvatskih visokoobrazovnih ustanova. Osim B. Kovačića i M. Orlić Bachler, među sudionicima su bili i nastavnici Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu Luka Marohnić, v. pred., i Anita Harmina, pred. (vanjska suradnica).

 

Na predavanju i u popratnoj diskusiji iznijeta su korisna nastavna iskustva sudionika u održavanju online nastave, osnovni problemi s kojima se susreću nastavnici u izvedbi ovakvoga oblika nastave i neke ideje rješavanja tih problema.

 

Održavanje sljedećega stručno-metodičkoga predavanja iz započetoga ciklusa planira se u prvoj polovici studenoga ove godine

Objavljeno: 4.10.2020.