Rok za podnošenje prijava na Natječaj je zaključno s 05. siječnja 2018. Prijava na Natječaj dostavlja se na mail adresu:

natjecaj.posao@apis-it.hr

 

Više o natječaju i uvjetima prijave pogledajte u pdf-u.

Objavljeno: 19.12.2017.