Na temelju Odluke ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje raspisuje

 

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA INFORMATIČKE ILI ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

 

Raspisuje se natječaj za stipendiranje pet studenata informatičke ili elektrotehničke struke koji su u akademskoj godini 2019./2020. upisali prvu ili drugu godinu diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija.

 

Mjesečna svota stipendije je 2.500,00 kn neto.

 

Uvjeti za dobivanje stipendije:

-upisana prva ili druga godina diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija informatičke ili elektrotehničke struke

-državljanstvo Republike Hrvatske

-da student ne prima drugu obvezujuću stipendiju.

 

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će uključeni u selekcijski postupak (razgovor – intervju s Komisijom iz Sektora za informatiku).

 

S izabranim studentima sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Detaljnije informacije o natječaju objavljene su na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje www.mirovinsko.hr.

 

Molbe za dodjelu stipendije kao i ostala dokumentacija (životopis, potvrda o upisu prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija informatičke ili elektrotehničke struke u akademskoj godini 2019./2020., preslika osobne iskaznice, prijepis ocjena tijekom dosadašnjeg studija i izjava studenta da ne prima drugu obvezujuću stipendiju) dostavljaju se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Središnjoj službi, Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, u roku od 10 dana od dana objave natječaja.

Objavljeno: 29.11.2019.