Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca”. Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

 

Pokret cjeloživotnog učenja postao je aktualan uslijed nepovoljnih ekonomskih zbivanja i visoke nezaposlenosti te je tako institucionalizirani i organizirani proces obrazovanja počeo uzmicati pred učenjem u svim oblicima i u svim životnim okolnostima. TVZ je prepoznao ovaj trend i važnost trajnog osposobljavanja te ga u svojim obrazovnim aktivnostima u potpunosti podržava.

 

U skladu s time TVZ nudi profesionalno usavršavanje i stručno osposobljavanje tvrtki i pojedinaca, kao i neformalni obrazovni program za šire građanstvo. Posebno ističemo najrazličitije programe informatičkog obrazovanja te stručno usavršavanje ovlaštenih arhitekata i inženjera.

NetAkademija

NetAkademija osnovana je 2000. godine na TVZ-u kao organizacija ICT profesionalaca koja se bavi obrazovanjem akademskih i neakademskih građana i to na području profesionalnih i ekspertnih informatičkih znanja.

 

Svjesni da je znanje najveća vrijednost, želimo polaznicima prenijeti znanja i vještine kako bi mogli pratiti najnovije izazove i trendove u svijetu tehnoloških dostignuća. Svakodnevno proširujemo svoju ponudu naprednim tehnologijama poput mobilnog računarstva, internetskih i mrežnih tehnologija, multimedije i drugih područja. Posebnu pozornost poklanjamo i razvojnim tehnologijama, od kojih se ističu specijalistički programi Jave, iOS i Android edukacija.

 

Osnovno obilježje NetAkademije je visoka razina kvalitete edukacije kroz koju se polaznici potiču na logičko razmišljanje, rješavanje problema te na stjecanje praktičnog znanja. Zbog fokusa Akademije na visokokvalitetna specijalistička znanja te stalnog ulaganja u instruktore i opremu, među našim polaznicima se redovito nalaze poznate tvrtke i institucije.
Akademija je jedina u svijetu dobitnica tri od četiri priznanja koja dodjeljuje Cisco: Education Recognition, Extraordinary Contributions i Pioneer Recognition te je 2005. godine proglašena za najbolju lokalnu akademiju u EMEA regiji.

 

Osim vrhunskog informatičkog obrazovanja, konkurentnost na tržištu rada nudi i kroz različite tečajeve upravljanja projektima i internet marketinga. Aktualnu ponudu provjerite na stranicama www.netakademija.hr.

U sklopu centra za cjeloživotno učenje djeluje ovlašteni testni centar tvrtke Pearson VUE. U centru se obavljaju elektronska testiranja iz različitih područja djelovanja, uključujući i IT djelatnosti. Centar osigurava testove na zahtjev za stručne licencne ispite i obnavljanje istih.

 

Za više informacija provjerite stranicu http://www.netakademija.hr/pearson-vue-testni-centar ili direktno prijavite ispit https://home.pearsonvue.com/.