IBM Client Innovation Center u Zagrebu i kontinuirano zapošljava upravo profil ljudi poput naših studenata. Trenutno je otvoreno čak 5 poslova na koje vas pozivamo da se javite:

 

1. Windows IT Administrator

https://careers.ibm.com/ShowJob/Id/510813/Windows-IT-Administrator/?lang=en

 

2. Linux IT Administrator

https://careers.ibm.com/ShowJob/Id/510820/Linux-IT-Administrator/?lang=en

 

3. Windows IT Architect

https://careers.ibm.com/ShowJob/Id/510817/Windows-IT-Architect/?lang=en

 

4. Project Coordinator

https://careers.ibm.com/ShowJob/Id/510837/Project-Coordinator/?lang=en

 

5. Technical Documentation Coordinator

https://careers.ibm.com/ShowJob/Id/510838/Technical-Documentation-Coordinator/?lang=en

Objavljeno: 28.1.2019.