Tehničko veleučilište kao partner na projektu „Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika mehatronike usklađeno sa zahtijevamo HKO-a“ UP.03.1.1.03.0025 zajedno s nositeljem projekta Veleučilištem u Bjelovaru i partnerima HGK, Sveučilištem Sjever, Veleučilištem Karlovac i Politehnikom Pula izradili su Standard zanimanja „inženjer/inženjerka mehatronike“.

 

Danas 10.12.2020. dobili smo obavijest da je predloženi standard dobio pozitivno vrednovanje sektorskog vijeća te je Sektorsko vijeće predložilo Ministru nadležnom za rad upis standarda zanimanja Inženjer/Inženjerka mehatronike i Podregistar standarda zanimanja Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Objavljeno: 11.12.2020.