Na temelju članka 3. Pravilnika o načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja, te čl. 64. Statuta TVZ, daje se sljedeća obavijest.

 

Organizirati će se nastupno predavanje preko MS teams. Studenti i komisija će prisustvovati predavanju.

 

Komisija će se e-mailom usuglasiti sa prijedlogom ocjene predavanja koje će poslati  predsjednik komisije nakon održanog nastupnog predavanja Mailove će pohraniti tajnica odjela te će dokument biti poptisan naknadno.

 

Zainteresirana javnost sa drugih odjela TVZ-a može se javiti tajnici Informatičko-računarskog odjela na email inro@tvz.hr da budu dodani na nastupno predavanje kao gosti.

 

Za više informacija, preuzmite dokument.

 

Obavijest nastupno predavanje – Željka Širanović

Objavljeno: 19.3.2020.