S obzirom na aktualnu situaciju vezanu uz koronavirus (COVID-19) KONFERENCIJA SE ODGAĐA.

 

Novi termin održavanja biti će objavljen na ovom webu.

Objavljeno: 13.3.2020.