Strojarski odjel ustrojava i izvodi preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije iz polja strojarstva, temeljnih tehničkih znanosti, u domenama mehatronike, robotike, energetike, i njima bliskih tehničkih drugih disciplina.

Pročelnik: dr.sc. Toni Bjažić, prof. v. š.
Pomoćnici pročelnika:
Vesna Alić Kostešić, v. pred.
Hrvoje Rakić, pred.
Tajnica: Mara Radovani Horetzky

Djelatnici:

Zaposlenici Informatičko računarskog odjela – Tehničko veleučilište u Zagrebu
Skip to content