Dana 26. veljače 2020. u Osijeku je potpisan Sporazum o suradnji između Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Objavljeno: 27.2.2020.