Dana 04.11.2020. godine na oglasnu ploči TVZ-a objavljen je Pravilnik o načinu raspodjele i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda, te isti stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči TVZ-a (12.11.2020.)

 

Pravilnik

Objavljeno: 3.11.2020.