S obzirom na prijašnja pozitivna iskustva i visoku uspješnost pri polaganju državne mature, Tehničko veleučilište u Zagrebu ponovno organizira besplatne pripreme za sve učenike koji žele studirati na našem Veleučilištu.

 

Za studiranje na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, potrebno je položiti ispit iz matematike A razine te za sve učenike koji izaberu Tehničko veleučilište u Zagrebu kao svoj izbor, organiziramo BESPLATNE pripreme za polaganje ispita iz matematike razine A u trajanju od 32 sata, tijekom 8 subota po 4 sata i Fizika 8 tjedana po 4 sata.

 

Besplatnim pripremama, našim budućim studentima želimo omogućiti uspješnije studiranje i polaganje ispita državne mature iz matematike.

 

Pripreme iz Matematike počinju 14.03.2021. i traju do 08.05. 2021. te će se nastava održavati u terminima od 09:00 – 13:00 sati.

 

Pripreme iz Fizike počinje u tjednu 8.3.2021 i traju do tjedna 10.05.2021. te će se nastava radnim radnom od 19:30 – 21:00 dva puta tjedno a prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Pripreme drže nastavnici TVZ-a, koji najbolje znaju koja su predznanja potrebna za uspješno studiranje na TVZ-u, a rade prema sadržaju ispitnog kataloga za državnu maturu u školskoj godini 2020./2021

 

Mjesto održavanja priprema ONLINE – korištenjem MSTeams platforme i drugih alata prema potrebi nastave.

 

Dodatni materijali za pripreme za polaganje državne mature: https://bkovacic.weebly.com/matematika-na-drzavnoj-maturi-rijeseni-zadaci.html

 

Prijaviti se možete na poveznici: http://cjelozivotno.tvz.hr/prijava-za-pripreme-na-dm/

Objavljeno: 23.2.2021.