Coding Challenge (CC) je projekt koji ima natjecateljski karakter, a pokrenut je 2008. godine sa osnovnim ciljem da studente potakne na praktičnu primjenu znanja iz područja programiranja.

 

Zbog velikog interesa za FITCC, od 2012. godine je odlučeno je da se svim srednjoškolcima i studentima (pojedincima i timovima), koji žele iskazati svoju inovaciju i sposobnost, omogući da budu dio FITCC-a.

 

Kako bi se svim učesnicima osigurao širok spektar mogućnosti za iskazivanje i implementaciju svojih ideja FITCC ove godine omogućava sudjelovanje u jednoj od sljedećih kategorija:

 

1. Programerski izazov (rješavanje manjih problema u programskom jeziku C++)
2. Programiranje igara
3. Inovacijski izazov
4. Cyber Olympics

 

Za najbolje studente, osiguran je i bogat fond nagrada: 1. nagrada, 400 Eura, druga nagrada 300 Eura, treća nagrada 250 Eura.

 

Više informacija može se vidjeti na na http://cc.fit.ba.

Objavljeno: 19.5.2020.