Zbog novonastale situacije pripreme za državnu maturu neće se održavati do nove obavijesti. Nastavak priprema bit će nakon uspostavljanja redovite (direktne) nastave u školama i visokim učilištima.

Objavljeno: 18.3.2020.