U prilogu obavijesti nalaze se životopis i program rada kandidata za Dekana Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

 

Program rada – Jana Žiljak Gršić

Životopis Jana Žiljak Gršić

 

 

 

Objavljeno: 18.6.2021.