Tehničko veleučilište u Zagrebu održalo je svečanu promociju 350 diplomanata, nakon duge pauze uzrokovane pandemijom COVID-a. Naravno, u kontroliranim uvjetima sukladnim epidemiološkim mjerama.

Nova dekanica TVZ-a dr. sc. Jana Žiljak Gršić ističe važnost ovog svečanog događanja u emocijama mladih i njihovih obitelji koje pamte cijeli život.

Zvanja stručnih prvostupnika inženjera i stručnih specijalista inženjera u širokom polju tehnike, od informatike, računarstva, elektrotehnike, graditeljstva, strojarstva, mehatronike do digitalne forenzike i digitalne ekonomije sada stoje u životopisima zadovoljnih mladih ljudi koji s diplomom TVZ-a u ruci lako pronalaze posao.

Diplomanti su konačno i svečano primili zaslužene diplome uz zvuke studentske himne. Vivat academia, vivant professores!

Objavljeno: 14.10.2021.