Objavljeni su rezultati Natječaja za stručnu praksu u inozemstvu u okviru Erasmus+ programa. Studenti kojima je odobren grant trebaju sa stručnom praksom početi najkasnije 1.04.2019, a sredstva iskoristiti do 31.05.2019. Postoji mogućnost produžetka financiranja za koju molim da se obratite u Ured za međunarodnu suradnju – Erasmus ured.

Objavljeno: 25.1.2019.