TVZ objavljuje rezultate drugog natječaja objavljenog u sklopu projekta 2019-1-HR01-KA107-060474 za mobilnost s partnerskim zemljama, Sveučilište u Haifi.

 

Results of the second call Haifa KA107 2019

Objavljeno: 4.12.2019.