TVZ objavljuje rezultate natječaja objavljenog u sklopu projekta 2019-1-HR01-KA107-060474 za mobilnost s partnerskim zemljama, Sveučilište u Haifi (Izrael).

 

Objavljeno: 9.7.2019.