TVZ objavljuje rezultate Erasmus+ natječaj u sklopu projekta KA107 – suradnja između partnerskih i programskih zemalja za odlazak na stručno usavršavanje na partnerskoj instituciji u Izraelu, University of Haifa.

 

Objavljeno: 10.7.2018.