Za potrebe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti, koje od akademske godine 2017./2018. dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, obavještavamo Vas kako će od 02.11.2017. biti upućeni prvi e-mailovi onim studentima koje je Ministarstvo identificiralo kao redovite studente na studijskim programima u STEM područjima znanosti.

 

Ljubazno Vas molimo da putem svojih informacijskih kanala o tome obavijestite studente na Vašem visokom učilištu kako bi na vrijeme pročitali upućene e-mailove i provjerili ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

 

VAŽNO: ustanovili smo da postoji određeni broj studenata koji nemaju upisan e-mail u AAI sustavu. Ti studenti neće dobiti e-mail za provjeru podataka, ali podatke mogu provjeriti na istoj poveznici naknadno nakon otvaranja AAI@Edu.Hr na matičnoj ustanovi.

 

U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju putem svog AAI@Edu.Hr elektroničkog identiteta pri čemu će im se dodijeliti jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi. Ukoliko student primijeti da njegovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, uputa je da se obrati visokom učilištu u svrhu ispravka podataka. Ukoliko podaci o rezultatima državne mature nisu ispravni, student se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (na e-mail adresu koja je upisana u aplikaciji). Za sve ostale informacije Vi i studenti možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.

 

Naglašavamo kako je podatke moguće ispraviti zaključno s danom 10. studenim 2017. godine do 12:00 h. Ukoliko do navedenog vremena nisu ispravljeni podaci uzet će se podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

 

Podsjećamo kako se dodjela stipendija provodi temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 61/17, i NN 95/17), odnosno temeljem podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Objavljeno: 3.11.2017.