moj.tvz.hr je portal za internu komunikaciju odnosno intranet veleučilišta koji je namijenjen svim studentima i nastavnicima koji sadržaju pristupaju unosom svog jedinstvenog korisničkog imena i lozinke (AAI@EduHr podaci).

 

I zainteresirani kandidati za upis imaju pravo pristupa dijelu informacija prijavom kao gost i unosom zajedničke lozinke za sve posjetitelje, opet gost.

 

Pretplatom na svoje kolegije, studenti pravovremeno saznaju sve obavijesti i informacije koje im nastavnik objavi, a u repozitoriju svakog predmeta nalaze se predavanja, primjeri kolokvija ili zadataka za vježbu te sve ostale bitne informacije vezane uz kolegij. Studenti imaju uvid u obavijesti studentske referade, rasporeda sati i konzultacija, upisa i akademskog kalendara te svih ključnih informacija iz programa Erasmus.

 

Portal omogućava brže snalaženje i lakše studiranje te jednostavniju komunikaciju između nastavnika i studenata. Pored toga, studenti i nastavnici ovim putem sudjeluju u raznim anketama i raspravama te tako utječu na bolji rad samog studija.

 

moj.tvz.hr