Studomat je portal pomoću kojeg studenti prijavljuju/odjavljuju ispite, pregledavaju rasporede i rezultate ispita, upisuju godinu i pojedine predmete te imaju uvid u financijske obaveze.

Platformi se može pristupiti sa dobivenim podacima (JMBAG i lozinka koju ste odabrali ili AAI@EduHr podaci). Također studomati postoje i kao fizička računala koja ćete susretati na fakultetu te na njima možete printati različite potvrde koje bi vam mogle dobro doći.