Nastavnici matematičkih predmeta s Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu dr.sc. Mandi Orlić Bachler, prof. mat. i inf., viši predavač, i mr.sc. Bojan Kovačić, dipl. ing. mat., viši predavač, sudjelovali su na 1. (konstituirajućoj) sjednici Odbora Stručne sekcije Hrvatskoga matematičkoga društva (HMD) održanoj u petak, 14. lipnja 2019., u Vijećnici Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Na sjednici su razmatrani plan rada sekcije do kraja 2019. godine, okvirni plan rada u razdoblju od 2020. do 2023. godine, uspostavljanje suradnje sa drugim strukovnim udrugama matematičara u našoj zemlji, kao i modaliteti nastavka suradnje s Vijećem veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (ViVŠ), Matičnim povjerenstvom za prirodne znanosti ViVŠ i Povjerenstvom za tumačenje odredbi Kolektivnoga ugovora za znanost i visoko obrazovanje. Sa sjednice je upućen poziv svim nastavnicima matematičkih predmeta zaposlenima na veleučilištima i samostalnim visokim školama u našoj zemlji na aktivno uključenje u rad sekcije putem održavanja javnih stručnih ili metodičkih predavanja, odnosno sudjelovanja na tim predavanjima.

 

Stručna sekcija HMD-a osnovna je 2013. godine, a okuplja nastavnike matematičkih predmeta zaposlene na veleučilištima i samostalnim visokim školama u našoj zemlji. U djelokrug rada sekcije pripadaju organiziranje periodičkih stručnih kolokvija, organiziranje javnih predavanja i okruglih stolova na različite teme vezane uz nastavu matematičkih predmeta na stručnim studijima, organiziranje kongresa nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama i sl.

 

Voditelj Stručne sekcije HMD-a od 2015. do danas je Bojan Kovačić. U razdoblju od 2015. do 2019. godine zamjenica voditelja bila je dr.sc. Mirela Katić Žlepalo, prof. mat., viši predavač s Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu. Odlukom Izvršnoga odbora HMD-a od 2019. godine za zamjenicu voditelja imenovana je Mandi Orlić Bachler. Time se nastavlja trend aktivnoga sudjelovanja nastavnika matematičkih predmeta s Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu u rukovođenju radom Stručne sekcije HMD-a, odnosno u radu HMD-a kao krovne strukovne udruge matematičara u našoj zemlji.

 

U Zagrebu, 18.6.2019.

 

Voditelj Stručne sekcije HMD-a: mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač

Objavljeno: 18.6.2019.