S obzirom na izuzetno zanimljivo i složeno gradilište „Rekonstrukcija O.Š. Mate Lovraka – dogradnja školske sportske dvorane“ na prijedlog voditelja projekta dr. sc. Davora LJUBIČIĆA, a u dogovoru sa kolegama profesorima na TVZ-u mr. sc. Željkom LEBOM (geotehnika) i dr. sc. Krunoslavom PAVKOVIĆEM (metalne konstrukcije) dana 11.11.2020.god. u srijedu studenti TVZ-a će obići navedeno gradilište.

 

Organizator je GRAD PETRINJA na čelu sa gradonačelnikom gosp. Darinkom DUMBOVIĆEM, voditeljem programa izgradnje gosp. Vlastom VUGLEC, dipl. ing. građ. i voditeljem projekta gosp. dr. sc. Davorom LJUBIČIĆEM.

 

Za ostale informacije, posjetite link: https://gabion-usluge.hr/terenska-nastava-studenata-sa-tvz-a-dvorana-u-petrinji/

Objavljeno: 10.11.2020.