Na Carnetovoj konferenciji za korisnike – CUC-u, 7.11.2019. godine u večernjim satima održana je radionica “Edukativna igra RU-EU? – od izrade do testiranja” koju je vodio Milan Bajić. Kroz radionicu je više od trideset sudionika konferencije upoznato s Projektom R U EU? kao i računalnom igrom kao rezultatom dvogodišnjeg rada.

 

 

Prilikom predstavljanja projekta te partnerskih ustanova i istraživača, predstavljen je i TVZ kao partner. Od sudionika su nakon što su se okušali u igranju dobijene vrlo precizne i korisne povratne informacije koje će svim partnerima pomoći u usavršavanju igre.

 

 

TVZ je partner na Erasmus+ projektu „R U EU? – A game-based approach to exploring 21st century European Identity and Values“, (šifra potpore: 2017-1-UK01-KA203-036601). Ključna aktivnost „KA2- Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices“, odnosno „KA203 – Strategic Partnerships for higher education (EAC/A03/2016)“ – https://rueu-project.eu/

 

 

CUC – https://cuc.carnet.hr/2019/

 

 

 

Objavljeno: 8.11.2019.