Upis na  redovni/izvanredni stručni diplomski studij:

Navedeni sadržaj odnosi se na akademsku godinu 2023/24 za upis slijedećih studija: izvanredni specijalistički diplomski stručni studij digitalne ekonomije, redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike, redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva ,redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informatike (moduli: dizajn i multimedija, informatički sustavi, računarski sustavi: programsko inženjerstvo i računarski sustavi: računalne mreže i sustavi), redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informacijske sigurnosti i forenzike i redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij strojarstva.


1.     Korak: pogledajte NPP i uvjete upisa

 Pročitajte natječaj za upis: (natječaj_2324.pdf) , odluku o školarinama: skolarine2324.pdf i predložak ugovora o studiranju (naročito članak 3) ugovor_o_studiranju.pdf. Važan dokument za proces studiranja je Pravilnik o studiranju (link: https://www.tvz.hr/wp-content/uploads/2022/07/PRV-05-04-Pravilnik-o-studiranju.pdf).

2.     Korak: napravite elektroničku prijavu

Prijave za razredbeni postupak za sve navedene studije pristupnici predaju elektroničkim putem od 24.07.2023. u 00:01 do 19.09.2023. u 23:59. Prijave se predaju putem https://upisi.tvz.hr. Bez valjanje prijave ne možete pristupiti daljnjem postupku.
·      Mole se kandidati da kod popunjavanja elektroničke prijave unesu točne podatke o srednjoj ocjeni studija bez ocjene završnog rada. Kandidati za redovne studente trebaju pored srednje ocjene upisati i težinski prosjek ocjena koji je jednak zbroju umnožaka ocjene kolegija pomnožene brojem ECST bodova kolegija i na kraju podijeljena ukupnim zbrojem ECTS bodova. U zbroj ne ulazi ocjena završnog ispita. Kandidati s drugih visokih učilišta moraju također upisati težinski prosjek ako žele konkurirati za upis kao redovni studenti.
·      Studenti koji se kandidiraju za specijalistički diplomski stručni studij Informatike trebaju dodatno upisati ocjenu iz predmeta Programiranje za module Dizajn i multimedija i e-Poslovanje (misli se na osnove programiranja) te ocjenu iz Objektno orijentiranog programiranja (u bilo kojem programskom jeziku) za module Mreže i mrežni sustavi i Programsko inženjerstvo računalnih i ugradbenih sustava.
·      Za specijalizaciju Informatika kandidati kod odabira izbornih kolegija trebaju pogledati planirani raspored kolegija po blokovima (tipka Raspored sati i obavijesti) kako ne bi došlo do preklapanja izbornih predmeta.
·      Kandidati koji ne dolaze s TVZa, odnosno dolaze s drugih visokih učilišta, prilikom registracije ne upisuju JMBAG sa završenog preddiplomskog studija, već samo (i obvezno) OIB.

3.     Korak: pošaljite potrebne dokumente

Pripazite, u slučaju osobne dostave da studentska služba ne ureduje sa strankama u periodu kolektivnog godišnjeg odmora od 22.07.2023. do 04.09.2023..
 
Dokumenti se šalju na e-mail adresu sukladno studiju koji ste prijavili u koraku 2:
upisi-prvagodina-dipl-digitalnaekonomija@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za izvanredni specijalistički diplomski stručni studij digitalne ekonomije
upisi-prvagodina-dipl-elektrotehnika@tvz.hr , studentska služba: Konavoska 2, Zagreb za redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike
upisi-prvagodina-dipl-graditeljstvo@tvz.hr , studentska služba: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb za redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva
upisi-prvagodina-dipl-informatika@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informatike (moduli: dizajn i multimedija, informatički sustavi, računarski sustavi: programsko inženjerstvo i računarski sustavi: računalne mreže i sustavi)
upisi-prvagodina-dipl-isdf@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informacijske sigurnosti i forenzike
upisi-prvagodina-dipl-strojarstvo@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij strojarstva

Poslani dokumenti se priznaju isključivo ako je napravljena elektronička prijava iz koraka 2.
Potrebni dokumenti koji se šalju su slijedeći (svaki dokument treba biti zasebni pdf dokument, svi dokumenti trebaju biti sažeti u ZIP formatu) :
a.    životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva i sadašnjeg radnog mjesta (europass forma);
b.    ispis iz aplikacije e-Građani: domovnica (podaci o državljanstvu);
c.     ispis iz aplikacije e-Građani: rodni list s OIB-om;
d.    prijepis ocjena ovjeren od strane visokog učilišta s ECTS bodovima za svaki predmet ili preslika dodatka diplomi (diploma supplement), a za pristupnike koji nisu završili studij na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu ili u nekoj od ustanova čiji pravni slijednik je TVZ i ovjereni nastavni plan, sve u izvorniku;
e.    presliku diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu ovjerenu kod javnog bilježnika (ostaje do završetka studija u dosjeu studenta). Pristupnici koji nisu u mogućnosti u navedenim terminima predati potpunu dokumentaciju jer tijekom rujna trebaju još završiti studij imaju obvezu dostave preostalih dokumenata sukladno uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama pred prijave;
f.      dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 33.10EUR (249.39 kn) uplaćenih prema uputama iz Natječaja
g.    dokaz HZMO-a o statusu zaposlenosti, odnosno ostvarenom stažu (priznaje se elektronički dokument preuzet s portala e-Građani);
h.    u slučaju da osoba koja se prijavljuje na razredbeni postupak nije završila studij na teritoriju Republike Hrvatske dužna je dostaviti Rješenje o priznavanju istovrijednosti završne isprave/diplome stečene u inozemstvu kao i potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika.
 
Kriterije za provedbu razredbenog postupka za redovite ili izvanredne studente pojedinog studija možete naći u točci 4 natječaja.
 

4.     Korak : Razredbeni postupak

Redovni stručni diplomski studij graditeljstva:

Termin razredbenog postupka je: 23.09.2023.  u dvorani VP s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Graditeljskog odjela na adresi Zagreb, Av. V. Holjevca 15
Razredbeni postupak se održava samo za kandidate koji su se prijavili za redovni način studiranja.
Molimo kandidate da sa sobom ponesu osobnu iskaznicu.
Redovni stručni diplomski studij graditeljstva
Rezultati razredbenog postupka za upis u 1. semestar studenata koji su se prijavili na redovni Stručni diplomski studij graditeljstva bit će objavljeni 25.9.2023. godine do 20:00 sati.

Obavijest o upisima za studente Stručnog diplomskog studija graditeljstva
u 1. semestar akademske godine 2023./2024
.

Upisi za kandidate s Liste za redovni studij bit će se u srijedu, 27.9.2023. od 14:00 do 18:00 sati.
– Ukoliko se do krajnjeg roka upisa (27.9.2022.u 18:00 sati) ne upišu svi kandidati s Liste za redovni studij tada će se “crta” spustiti za broj neupisanih kandidata.

– Studenti s Liste za redovni studij koji nisu ostvarili pravo upisa na redovni studij imaju mogućnost upisa na izvanredni studij graditeljstva

Upisi za kandidate s Liste za izvanredni studij bit će se u srijedu, 27.9.2023. od 18:00 do 19:00 sati.
Napomena: Na upise studenti su dužni dostaviti sve što je navedeno u 5. koraku UPISI

Kriterije za provedbu razredbenog postupka za redovite ili izvanredne studente pojedinog studija možete naći u točci 4 natječaja.
 Svi studiji osim redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij strojarstva i izvanredni stručni diplomski studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika provode razredbeni ispit.
Umjesto razredbenog ispita za izvanredni stručni diplomski studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika provoditi će se razgovor sa kandidatima u terminu: 26.09.2023. (utorak) u 17,30 sati, lokacija Vijećnica, Vrbik 8.
 

 
Razredbeni ispit se iznimno neće provoditi ako je broj prijavljenih manji od predviđene kvote. Termin razredbenog ispita ili eventualna odluka o neprovođenju razredbenog ispita biti će objavljena ovdje.

 
Rezultati razredbenog postupka biti će objavljeni ovdje. Po objavi rezultata rezultata razredbenog postupka biti će objavljen termin za žalbe (u pravilu slijedeći dan). Žalbe se predaju u studentsku službu prema terminu koji je jasno naznačen u objavi rezultata.
Student koji su se kandidirali za redovne studije, a nisu iste uspjeli upisati imaju predviđeni rok u kojem se mogu izjasniti da žele prijeći na izvanredni studij.
Termini po studijima:
Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij digitalne ekonomije, redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informatike (moduli: dizajn i multimedija, informatički sustavi, računarski sustavi: programsko inženjerstvo i računarski sustavi: računalne mreže i sustavi), redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike, redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva, redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij strojarstva.

Rang liste za upis u 1. semestar Specijalističkog diplomskog studija Strojarstva se prebacuje sa 23.09. na 27.09.2023. u popodnevnim satima dok se rok za žalbe prebacuje na 29.09.2023.

 
 
–          Termin razredbenog ispita: 23.09.2023.
–          Rezultati razredbenog postupka: 23.09.2023.
–          Rok za žalbe: 26.09.2023. od 15:00-16:00 u studentsku službu odjela (vidi lokacije)
–          Rok za prijelaz sa liste redovni studenti na listu izvanredni studenti: 26.09.2023. do 16h

Razredbeni test za upis na specijalistički diplomski stručni studij informatike provoditi će se korištenjem LMS (Moodle) sustava odabirom jednog ili više ponuđenih odgovora. Koristiti će se 2 skupa mogućih pitanja, tj. posebno za kandidate koji upisuju modul „Informacijski sustavi“, a posebno za kandidate koji upisuju modul „Računarski sustavi“. Ovisno o broju prijavljenih kandidata također je moguće da razredbenog testa neće biti, ili da će ga biti samo za određenu skupinu kandidata (npr. samo za kandidate za upis na redovni studij). O tome ćete pravovremeno biti obaviješteni pri završetku elektroničkih prijava, kao i o samim detaljima eventualnog održavanja razredbenog testa.

SPEC_INFO_MODUL-RACUNARSKI-SUSTAVI_SKUP-MOGUCIH-PITANJA-ZA-RAZREDBENI-TEST.pdf
SPEC_INFO_MODULI INF_SUSTAVI_I DIZAJN_SKUP MOGUĆIH PITANJA ZA RAZREDBENI TEST

5.     Korak : Upisi

Upisi se provode u studentskim referadama .
Termini za sve studije:
–          Upisi za sve studente od 27-29.09.2023. od 16:00-19:00 na lokaciji studentske službe (za lokacije vidi korak 4)
Na upise pristupnici su dužni donijeti:
– sve poslane dokumente iz koraka 3 u obliku izvornika
– Dokaz o uplati troška upisa u iznosu od 33.10EUR (249.39 kn)  prema uputi iz natječaja.
– Jednu fotografiju oblika 4x6cm
– Ispis potvrde o prebivalištu iz aplikacije e-građani
– dokaz o uplati prvog dijela školarine (za izvanredne studente)
Kandidati će potpisati ugovor te će im se izdati AAIEdu korisnički račun.

 Obavijest o upisima za studente Stručnog diplomskog studija strojarstva
u 1. semestar akademske godine 2023./2024.


Upisi za kandidate s Liste za redovni studij bit će u četvrtak, 28.9.2023. od 13:00 do 19:00 sati.

– Studenti s Liste za redovni studij koji nisu ostvarili pravo upisa na redovni studij imaju mogućnost upisa na izvanredni studij strojarstva.

Upisi za kandidate s Liste za izvanredni studij bit će u četvrtak, 28.9.2023. i petak, 29.9.2023. od 13:00 do 19:00 sati.

VAŽNO: Upisi će se provoditi na Graditeljskom odjelu TVZ-a na adresi Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb, prizemlje, prva vrata desno.
Napomena: Na upise studenti su dužni dostaviti sve što je navedeno u 5. koraku UPISIPoštovane kolegice i kolege,
 
elektroničke prijave za upis na Stručni diplomski studij Digitalna ekonomija su produžene i traju do 28. rujna u 23:59 sati. Prijavama možete pristupiti na ovom linku i tamo pratiti sve upute: https://www.tvz.hr/upisi-ak-godine-2023-24/upis-na-redovni-izvanredni-strucni-diplomski-studij/
 
Stručni diplomski studij Digitalna ekonomija mogu upisati svi kandidati-ice koji su završili prijediplomski studij (i stekli 180 ECTS bodova), koji žele steći napredna znanja i vještine i postati Magistri digitalne ekonomije te nastaviti karijeru u digitalnoj transformaciji, digitalnom marketingu i poslovima budućnosti. Za sve dodatne informacije oko prijava i upisa, obratite se na e-mail dalija.kuvacic@tvz.hr
 

Obavijest o upisima za studente Stručnog diplomskog studija graditeljstva
u 1. semestar akademske godine 2023./2024
.

Upisi za kandidate s Liste za redovni studij bit će se u srijedu, 27.9.2023. od 14:00 do 18:00 sati.
– Ukoliko se do krajnjeg roka upisa (27.9.2022.u 18:00 sati) ne upišu svi kandidati s Liste za redovni studij tada će se “crta” spustiti za broj neupisanih kandidata.

– Studenti s Liste za redovni studij koji nisu ostvarili pravo upisa na redovni studij imaju mogućnost upisa na izvanredni studij graditeljstva

Upisi za kandidate s Liste za izvanredni studij bit će se u srijedu, 27.9.2023. od 18:00 do 19:00 sati.
Napomena: Na upise studenti su dužni dostaviti sve što je navedeno u 5. koraku UPISI

6.     Korak : Pomicanje liste čekanja

Ukoliko po završetku upisa upisna kvota ne bude popunjena upisna rang lista biti će proširena za pristupnike na listi čekanja („ispod crte“). Po završetku upisa donijeti će se odluka o završetku upisa koja će biti objavljena ovdje.
–          Pomicanje liste: 02.10.2023.
–          Upis studenata sa pomaknute liste 03.10.2023.

7.     Korak : aktivacija korisničkog računa i dolazak na prvo predavanje

Kod kuće prema uputama upisne dokumentacije aktivirajte korisničke račune te pristupite AAIEDU, moj.tvz.hr te ostalim resursima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Pripazite postoji rok za aktivaciju lozinke. Ako to ne učinite u zadanom roku morati ćete snositi troškove molbe za reset lozinke u mjesecu rujnu ili listopadu.
 
Uvodno predavanje za brucoše biti će organizirano u petak neposredno prije početka nastave ili u ponedjeljak (prvi dan nastave) odvojeno za pojedine studije. Točan termin biti će objavljen ovdje i na moj.tvz.hr krajem mjeseca rujna po izradi rasporeda nastave za sve studente.

8. Raspored kandidata za prijemni ispit

Prijemni ispit za kandidate za Specijalistički diplomski stručni studij informatike održati će se u subotu 23.9.2023. po rasporedu koji se nalazi u Excel dokumentu. Prijemni ispit se održava samo za kandidate za redovni studij, dok su svi kandidati za izvanredni studij automatski primljeni zbog dovoljnog broja mjesta u odnosu na broj prijavljenih kandidata. O ostalim detaljima kandidati će biti upoznati na samom ispitu.

Link: https://www.tvz.hr/wp-content/uploads/2023/09/RasporedKandidataZaPrijemniIspitSPEC-INF-1.xlsx

Redovni stručni diplomski studij graditeljstva:
Termin razredbenog postupka je: 23.09.2023.  u dvorani VP s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Graditeljskog odjela na adresi Zagreb, Av. V. Holjevca 15
Razredbeni postupak se održava samo za kandidate koji su se prijavili za redovni način studiranja.
Molimo kandidate da sa sobom ponesu osobnu iskaznicu.

9. Rang liste

Elektrotehnika

Rang lista ELO

Informatika

Pojedini kandidati o svom uspjehu na rangu listi mogu se informirati osobnim dolaskom u prostorijama studentske referade.

Graditeljstvo

Rang lista redovni

Informacijska sigurnost i digitalna forenzika

Rang lista

Strojarstvo

Rang lista redoviti

Rang lista izvanredni


Digitalna ekonomija

Rang lista


Skip to content