Preporuka kandidatima za pripremu za upise:

  • ažurirajte kontakt podatke (e-mail adresa, fizička adresa, brojevi telefona,…) u svome korisničkom profilu na www.postani-student.hr
  • sukladno natječaju prikupite sve potrebne dokumente
  • objava rang lista za upis će biti u četvrtak 17.9.2020. najkasnije do 18 sati
  • uz rang liste za upis bit će objavljeni detaljni koraci upisa s točnim terminima

 

Važna napomena kandidatima

 

Svi koraci upisa obavljat će se isključivo online putem i bez potrebe za dolaskom na lokacije Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Objavljeno: 15.9.2020.