Produljenje rokova za redovite i izvanredne specijalističke diplomske stručne studije Graditeljstva

Prema natječajnoj dokumentaciji i postupku upisa razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva je predviđen za 25.09.2021. a objava rezultata za 27.09.2021.

 

REDOVITI – SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ GRADITELJSTVA

Razredbeni postupak za redoviti Specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva sukladno Natječaju

sastoji se od 2 komponente – srednja ocjena studija ili prosjek ocjena i razredbeni ispit.

Druga komponenta razredbenog postupka tj. RAZREDBENI ISPIT NEĆE SE ODRŽATI.

 

Nakon što povjerenstvo za upise pregleda svu dokumentaciju i točnost unesenog prosjeka ocjena svi kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja biti će upisani na odabrani studij (redovni i izvanredni) te stoga nema potrebe održavanja razredbenog testa.

Rang lista svih koji su stekli pravo upisa biti će objavljena 28.09.2021.

 

IZVANREDNI – SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ GRADITELJSTVA

Shodno donesenoj odluci Stručnog vijeća veleučilišta od 22.9.2021. prolongiranju se prijave za izvanredne studente na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju graditeljstva do 28.09.2021. odnosno preciznije 27.09. 23:59 minuta,

Stoga razredbeni ispit se neće održati 25.09.2021. već se prolongira za 29.09.2021. u 17:00 sati u prostorijama Graditeljskog odjela, (A. V. Holjevca 15, Zagreb), a rang lista će se objaviti 30.09.2021.

Međutim ukoliko broj prijavljenih studenata na izvanrednom Specijalističkom diplomskom stručnom studiju graditeljstva bude ispod kvote od 60 studenata,

tada razredbeni ispit (prijemni ispit) se neće održati,  već će se samo provesti postupak rangiranja studenata prema uputama natječaja.

U tom slučaju rang lista za upis na izvanredni Specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva će se objaviti 30.09.2021.

SPECIJALIZACIJA INFORMATIKE - OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU
SPECIJALIZACIJA INFORMACIJSKA SIGURNOST I DIGITALNA FORENZIKA
Obavijest

VAŽNO UPOZORENJE: U objavljenom Natječaju je stavljena poveznica za prijave https://spec.tvz.hr/  koja se odnosi na Studij na engleskom jeziku za Informacijsku sigurnost i digitalnu forenziku.

Za sve studije na hrvatskom jeziku poveznica za prijave je na stranici https://upisi.tvz.hr .

Ukoliko netko od kandidata ipak ode na Englesku verziju treba samo kliknuti na tipku HR verzija.

 

POSTUPAK UPISA I DATUMI ZA SPECIJALISTIČKE DIPLOMSKE STUDIJE
ODLUKA O ŠKOLARINAMA ZA AK.GOD. 2021/2022
Predložak ugovora o studiranju
KONTAKT PODACI STUDENTSKE SLUŽBE TVZ-a

Stručni studij informatike,

gđa. Nataša Božić

e-mali adresa: natasa.bozic@tvz.hr

 

Stručni studija računarstva,

gđa: Danijela Ležaić

e-mali adresa: danijela.lezaic@tvz.hr

 

Specijalistički studij Informatike,

Specijalistički studij informacijske sigurnosti i digitalne forenzike

gđa. Blaženka Lozančić

e-mali adresa: blazenka.lozancic@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 946

 

Elektrotehnika: mkopjar@tvz.hr, mkordej@tvz.hr, dvelan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 318

 

Graditeljstvo: irebic@tvz.hr,  lzovko@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 467

 

Digitalna ekonomija: vmerlic@tvz.hrnbozic@tvz.hr

 

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hrnbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945