VAŽNO! – UPISI REDOVITIH STUDENATA NA SVE DIPLOMSKE STUDIJE POČINJU U ČETVRTAK 1.10.2020. PREMA DOKUMENTU S KORACIMA UPISA (REVIZIJA 2) OBJAVLJENIH NA OVOJ STRANICI

 

Objavljen je natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih i izvanrednih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. Detalje natječaja možete pronaći u dokumentu ispod.

 

Natječaj za upis u prvu godinu redovitih i izvanrednih diplomskih studija – akademska godina 2020./2021.

Natječaj za upis u prvu godinu izvanrednog diplomskog studija Informacijska sigurnost i digitalna forenzika na engleskom jeziku – akademska godina 2020./2021.

Odluka o visini školarina za diplomske studije u akademskoj godini 2020./2021.

Koraci prijave i upisa za upis u prvu godinu diplomskih stručnih studija – revizija 2

PREDLOŠCI FOTOGRAFIJE LICA I FOTOGRAFIJE POTPISA ZA POTREBE IZRADE STUDENTSKE ISKAZNICE
OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE I PRIJEDLOG RASPOREDA NA DIPLOMSKOM STUDIJU INFORMATIKE

Nastava će se izvoditi ONLINE putem TEAMS-a i LMS. Registracija na LMS će se moći napraviti tek kada se završe upisi i svi studenti I. semestra dobiju TVZ account. Nastavnici će vas dodati u grupe za TEAMS.

 

U EXCEL tablici je prijedlog rasporeda nastave I. bloka koji će biti objavljen na moj.tvz.hr.

 

RASPORED_I_SEM_2020 2021

OBAVIJESTI I RANG LISTE ZA STUDIJ – Digitalna ekonomija
OBAVIJESTI I RANG LISTE ZA STUDIJ – Elektrotehnika

Rang lista za upis na Redoviti diplomski studij elektrotehnike

 

Odlukom Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka, svi kandidati prijavljeni za izvanredni studij ostvarili su pravo upisa.

 

OBAVIJESTI I RANG LISTE ZA STUDIJ – Graditeljstvo
OBAVIJESTI I RANG LISTE ZA STUDIJ – Informatika

OBJAVLJEN DOKUMENT S KORACIMA UPISA ZA DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE (ISPOD)

 

Koraci upisa za Diplomski stručni studij informatike (redoviti i izvanredni studenti)

 

Rang lista za specijalistički studij informatike (nakon spuštanja crte)

 

Dane su rang liste za redovne i izvanredne studente temeljem razredbenog postupka i posebna rang lista za modul Programsko inženjerstvo računarskih i ugradbenih sustava zbog prekoračenja kvote. U datotekama su dane bitne upute.

 

Nastava za Specijalistički diplomski studij informatike počinje 12.10. kako bi svi studenti mogli dobiti TVZ account koji im je nužan za praćenje nastave. Nastava se izvodi online i raspored će biti objavljen na ovoj stranici.

 

Rang lista za specijalistički redovni studij informatike (IS)

Rang lista za specijalistički izvanredni studij informatike (IS)

Rang lista za specijalistički redovni i izvanredni studij informatike – Programsko inženjerstvo (RS)

OBAVIJESTI I RANG LISTE ZA STUDIJ – Strojarstvo

Konačna rang lista za upis na Redoviti diplomski studij strojarstva

 

Odlukom Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka, svi kandidati prijavljeni za izvanredni studij ostvarili su pravo upisa.

 

OBAVIJESTI I UPUTE STUDENTIMA ZA RAZREDBENI ISPIT – DIGITALNA EKONOMIJA

S obzirom da se za upis na Specijalistički diplomski stručni studij Digitalna ekonomija u akademskoj godini 2020./2021. prijavio puno manji broj kandidata-ica od propisane upisne kvote za Studij, koja iznosi 60 izvanrednih studenata-ica, Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Digitalna ekonomija, u sastavu: doc.dr.sc. Dalija Kuvačić, mr.sc. Lucija Bačić i Maja Pauković, je utvrdilo da se razredbeni ispit za upis na Specijalistički diplomski stručni studij Digitalna ekonomija neće održati i da će svi prijavljeni kandidati-ice biti i upisani na Studij u akademskoj godini 2020./2021.

Obavijesti i upute studentima za razredbeni ispit – specijalizacija graditeljstvo
KONTAKT PODACI STUDENTSKE SLUŽBE TVZ-a

Informatika: ivana.lesar@tvz.hr, dlezaic1@tvz.hr, blozanci1@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 946

 

Elektrotehnika: mkopjar@tvz.hr, mkordej@tvz.hr, dvelan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 318

 

Graditeljstvo: irebic@tvz.hr,  lzovko@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 467

 

Digitalna ekonomija: vmerlic@tvz.hrnbozic@tvz.hr

 

Digitalna forenzika: ivana.lesar@tvz.hr, dlezaic1@tvz.hr, blozanci1@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 946

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hrnbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945