Upisi za diplomske studije.

 

Dodani su datumi i vremena razredbenih ispita za smjerove informatike, elektrotehnike i graditeljstva. Sve informacije se nalaze pod informacijama o pojedinom specijalističkom studiju.

INFORMACIJE O SPECIJALISTIČKOM STUDIJU INFORMATIKE (RAZREDBENI ISPIT)

Kandidati za redovni specijalistički studij informatike moraju biti u srijedu 26.09. u 8:45 sati na prvom katu Vrbik 8. U 8:45 kandidati će biti raspoređeni po prostorijama.

 

Ispit počinje točno u devet. Na ispit možete donijeti kalkulator. Mobiteli su strogo zabranjeni, te moraju biti spremljeni u džep ili torbu.

 

INFORMACIJE O SPECIJALISTIČKOM STUDIJU ELEKTROTEHNIKE (RAZREDBENI ISPIT)

Razredbeni ispit za redovni specijalistički studij elektrotehnike održat će se u srijedu 26.9. od 10 sati u maloj dvorani na lokaciji Konavoska 2.

 

Na ispit je potrebno ponijeti vlastiti pribor za pisanje i kalkulator. Nikakvi dodatni materijali nisu dopušteni.

 

Upotreba mobitela za vrijeme trajanja ispita je strogo zabranjena i povlači isključenje s ispita (rezultat 0).

 

INFORMACIJE O SPECIJALISTIČKOM STUDIJU GRADITELJSTVA (RAZREDBENI ISPIT)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

 

Zagreb, Vrbik 8; URL: https://www.tvz.hr

 

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13), članka 93. i 94. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, sukladno Odlukama Stručnog vijeća Veleučilišta i Upravnog vijeća Veleučilišta o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2018/19., Tehničko veleučilište u Zagrebu raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU

 

POLITEHNIČKOG SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA

 

u akademskoj godini 2018/2019

 

 

Natječaj se objavljuje za upis izvanrednih i redovitih studenata za specijalizacije, i to

 

1. Uvjeti prijave i upisa

Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija elektrotehnike

 

1.1 Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija elektrotehnike kao REDOVITI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom studiju elektrotehnike po Bolonjskom procesu i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica elektrotehnike (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis).

 

Pravo na REDOVITI STUDIJ imaju kandidati koji nisu u radnom odnosu te kao model studiranja odaberu PUNO RADNO VRIJEME (studij traje 2 akademske godine), sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi.

 

1.2 Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija elektrotehnike kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom studiju tehničkih fakulteta i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka odgovarajuće struke (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis).

 

Pristupnici koji nisu završili stručni/sveučilišni studij elektrotehnike dobivaju obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike maksimalno do 30 ECTS bodova koje će odrediti Povjerenstvo za provedbu upisa.

 

Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI mogu birati model studiranja PUNO RADNO VRIJEME (studij traje 2 akademske godine) ili model studiranja POLA RADNOG VREMENA ( studij traje 4 akademske godine).

 

 

 

Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija informatike

 

1.3 Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija informatike kao REDOVITI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom studiju informatike ili računarstva po Bolonjskom procesu i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva ili informacijske tehnologije (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica računarstva ili informacijske tehnologije (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis).

 

Pravo na REDOVITI STUDIJ imaju kandidati koji nisu u radnom odnosu te kao model studiranja odaberu PUNO RADNO VRIJEME (studij traje 2 akademske godine), sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi.

 

1.4 Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija informatike kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom studiju informatike, računarstva, elektrotehnike, mehatronike, strojarstva, poslovne informatike i srodnom fakultetu i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis).

 

Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI mogu birati model studiranja PUNO RADNO VRIJEME (studij traje 2 akademske godine) ili model studiranja POLA RADNOG VREMENA ( studij traje 4 akademske godine).

 

 

Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija graditeljstvo

 

1.5 Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizaciju graditeljstvo kao REDOVITI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom studiju graditeljstva i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica građevinarstva (NN 45/2008).

 

Pravo na REDOVITI STUDIJ imaju kandidati koji nisu u radnom odnosu te kao model studiranja odaberu PUNO RADNO VRIJEME (studij traje 2 akademske godine), sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi.

 

1.6 Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizaciju graditeljstvo kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom studiju graditeljstva i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis). U ovisnosti o položenim predmetima na prethodno završenom studiju i grupi predmeta koje pristupnik/pristupnica želi upisati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju – specijalizaciji graditeljstvo, povjerenstvo za provedbu upisa može odrediti obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Preddiplomskog stručnog studija graditeljstva, najviše do 30 ECTS bodova.

 

Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI mogu birati model studiranja PUNO RADNO VRIJEME (studij traje 2 akademske godine) ili model studiranja POLA RADNOG VREMENA (studij traje 4 akademske godine).

 

 

Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija digitalna ekonomija

 

1.7 Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – specijalizacija digitalna ekonomija kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS bodova na preddiplomskim stručnim i sveučilišnim studijima tehničkih i društvenih znanosti i stekle pravo na stručni naziv stručni/a ili sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odgovarajuće struke (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15-integrirani popis´).

 

Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI upisuju model studiranja PUNO RADNO VRIJEME (studij traje 2 akademske godine, predavanja se održavaju u popodnevnom terminu, svaki radni dan).

 

 

Specijalistički diplomski stručni studij – informacijska sigurnost i digitalna forenzika

 

1.8

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – informacijska sigurnost i digitalna forenzika kao IZVANREDNI STUDENTI imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na prediplomskom stručnom ili sveučilišnom studiju srodnog smjera i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka odgovarajuće struke (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis). U ovisnosti o položenim predmetima na prethodno završenom studiju i grupi predmeta koje pristupnik/pristupnica želi upisati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju – Informacijska sigurnost i digitalna forenzika, povjerenstvo za provedbu upisa može odrediti obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Stručnog studija računarstava, najviše do 30 ECTS bodova.

 

Pristupnici koji studij upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI mogu birati model studiranja PUNO RADNO VRIJEME (studij traje 2 akademske godine) ili model studiranja POLA RADNOG VREMENA (studij traje 4 akademske godine).

 

Dodatna pojašnjenja prava na prijavu nalaze se na mrežnim stranicama studija (https://www.tvz.hr/upisi/diplomski). Za svakog pristupnika/pristupnicu Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka posebno razmatra prijavu i donosi odluku o ispunjavanju uvjeta za prijavu na razredbeni postupak. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

2. Prijave
2.1. Elektronička pred prijava

Prijava za razredbeni postupak:

 

Za specijalizacije Elektrotehnika, Graditeljstvo, Informatika, Digitalna ekonomija, Informacijska sigurnost i digitalna forenzika postupak prijave započinje obveznom pred prijavom elektroničkim putem

 

od 16. srpnja u 00:00 sati do 23. rujna 2018. u 24:00 sata na

WEB adresi https://spec.tvz.hr/

 

Napomena – svi kandidati se moraju registrirati na navedenom linku u aplikaciju, bez obzira na to jesu li se već registrirali za neki od prijašnjih upisa.

2.2. Osobna prijava

Predaja dokumentacije za prijavu na Natječaj obavlja se u Studentskoj službi specijalističkog diplomskog stručnog studija i to:

 

Za specijalizaciju Graditeljstva u prizemlju zgrade Graditeljskog odjela TVZ, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15, prostorija nadležne studentske službe specijalizacije.

 

Predaja dokumentacije za prijavu (specijalizacija graditeljstva), period i termin:

 

24. i 25. rujna 2018. od 16:00 do 18:00 sati

 

 

Za specijalizaciju Elektrotehnike u prizemlju zgrade Elektrotehničkog odjela TVZ, Zagreb, Konavoska 2, prostorija nadležne studentske službe specijalizacije.

 

Predaja dokumentacije za prijavu (specijalizacija elektrotehnike), period i termin:

 

24. i 25. rujna 2018. od 16:00 do 18:00 sati

 

 

Za module specijalizacije Informatike u prizemlju zgrade Informatičko-računarskog odjela TVZ, Zagreb, Vrbik 8a, prostorija nadležne studentske službe specijalizacije.

 

24. i 25. rujna 2018. od 16:00 do 18:00 sati

 

 

Za module specijalizacije Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike u prizemlju zgrade Informatičko-računarskog odjela TVZ, Zagreb, Vrbik 8a, prostorija nadležne studentske službe specijalizacije.

 

24. i 25. rujna 2018. od 16:00 do 18:00 sati

 

 

Za specijalizaciju Digitalne ekonomije na 1. katu zgrade zgrade Informatičko-računarskog odjela TVZ, Zagreb, Brozova ulica 6a, prostorija nadležne studentske službe specijalizacije.

 

24. i 25. rujna 2018. od 16:00 do 18:00 sati

 

Pri prijavi u studentsku referadu obavezno treba predati:

 

a) ispisan e-obrazac s podacima i barkodom koji se generira nakon izvršene elektroničke prijave na https://spec.tvz.hr/

 

b) životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva i sadašnjeg radnog mjesta (europass forma);

 

c) ispis iz aplikacije e-građani-domovnica ( podaci o državljanstvu);

 

d) ispis iz aplikacije e-građani – rodni list s OIB-om;

 

e) od visokog učilišta ovjeren prijepis ocjena s ECTS bodovima za svaki predmet ili preslika dodatka diplomi (diploma supplement), a – za pristupnike koji nisu završili studij na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu ili nekoj od ustanova čiji pravni sljednik je Tehničko veleučilište u Zagrebu – i ovjereni nastavni plan, sve u izvorniku;

 

f) presliku diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu ovjerenu kod javnog bilježnika (ostaje do završetka studija u dosjeu studenta).

Dopuna za točku f)

Pristupnici koji nisu u mogućnosti u navedenim terminima predati kompletnu dokumentaciju jer tijekom rujna trebaju još završiti studij imaju obvezu dostave preostalih dokumenata prema sljedećim datumima:

 

f1) presliku potvrde, diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu ovjerenu kod javnog bilježnika u terminima upisa 1. i 2. listopada 2018.

 

g) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih prema uputama iz ovog Natječaja ili sa https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

h) dokaz HZMO o statusu zaposlenosti odnosno ostvarenom stažu (priznaje se elektronički dokument skinut s portala e-Građani)

 

i) praznu A4 kovertu s ispisanom točnom adresom pristupnika.

 

j) u slučaju da osoba koja se prijavljuje na razredbeni postupak nije završila studij na teritoriju Republike Hrvatske dužna je dostaviti Rješenje o priznavanju istovrijednosti završne isprave/diplome stečene u inozemstvu kao i potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika

 

Napomena:

 

U Potvrde navedene pod c) i d) Veleučilište će nastojati izvršiti uvid putem aplikacije, ukoliko isto bude moguće. Prijave bez kompletne dokumentacije neće se razmatrati. Naknadno dostavljeni dokumenti neće se uvažiti.

2.3. Prijava preko Nacionalnog informacijskog sustava prijave na diplomske studije (NISpDS)

Prijava i sve informacije preko WEB stranica https://www.studij.hr odnosno https://diplomski.studij.hr

 

Prijava se odnosi za sve specijalizacije samo za kandidate koji se upisuju kao IZVANREDNI STUDENTI.

 

Prijava preko sustava NISpDS se podnosi do 24. rujna 2018.

 

Kandidati koji se prijavljuju preko sustava NISpDS nisu dužni izvršiti elektroničku predprijavu (točka 2.1.) i nisu dužni izvršiti osobnu prijavu (točka 2.2).

 

Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih prema uputama iz ovog Natječaja ili sa https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/ kandidati predaju kod upisa na studij.

 

 

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studij, specijalizacija elektrotehnike:

 

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8». Model: «HR05». IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: «175-OIB-2» za izvanredne studente, odnosno «1716-OIB-2» za redovne studente. Opis plaćanja: «SPEC. ELEKTROTEHNIKE – troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

 

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studij , specijalizacija graditeljstva:

 

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8». IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati Model:«HR05», «272-OIB-2» za izvanredne studente, odnosno «2712-OIB-2» za redovne studente . Opis plaćanja: «SPEC. GRADITELJSTVA – troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

 

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studij informatike:

 

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», «370-OIB-2» za izvanredne studente, odnosno «3719-OIB-2» za redovne studente . Opis plaćanja: «SPEC. INFORMATIKE – troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

 

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studij digitalne ekonomije:

 

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», «078-OIB». Opis plaćanja: «SPEC. DIGITALNA EKONOMIJA – troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

 

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika:

 

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», «3700-OIB-2» za izvanredne studente. Opis plaćanja: «SPEC. INFORMACIJSKE SIGURNOSTI I DIG. FORENZIKE – troškovi razredbenog postupka». Primjer uplatnice objavljen je na stranici http://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

3. Razredbeni POSTUPAK

3.1 Razredbeni postupak za REDOVITE STUDENTE temelji se na:

 

3.1.1 uspjehu u preddiplomskom studiju koji se mjeri težinskim prosjekom (ocjena svakog kolegija se množi sa pripadajućom vrijednosti ECTS boda toga kolegija, te se ukupan zbroj umnožaka podijeli sa zbrojem ukupno stečenih ECTS bodova postignutim na studiju). U težinski prosjek ne ulazi ocjena i ECTS bodovi Završnog rada.;

 

3.1.2 razredbenom ispitu (sve specijalizacije) – poznavanje informatičko-računarske kulture za specijalizaciju Informatika, poznavanje elektrotehnike za specijalizaciju Elektrotehnika, poznavanje tehničke kulture u građevinarstvu za specijalizaciju Graditeljstvo;

 

3.1.3 ocjeni izabranog predmeta za specijalizaciju informatika;

 

 

3.2 Razredbeni postupak za IZVANREDNE STUDENTE temelji se na:

 

3.2.1 uspjehu u preddiplomskom studiju s kojim se pristupnik/pristupnica prijavljuje nakon završetka studija kojim je stečeno minimalno 180 ECTS bodova (srednja ocjena studija bez ocjene Završnog rada) (sve specijalizacije);

 

3.2.2 razredbenom ispitu – poznavanje informatičko računarske kulture za specijalizaciju Informatička sigurnost i digitalna forenzika, poznavanje elektrotehnike za specijalizaciju Elektrotehnika, poznavanje tehničke kulture u građevinarstvu za specijalizaciju Graditeljstvo; poznavanje osnova ekonomije za specijalizaciju Digitalna ekonomija;

 

3.2.3 zaključnoj ocjeni izabranog predmeta za specijalizaciju informatika;

 

3.2.4 radnom iskustvu u odgovarajućoj struci i poznavanju struke koje odgovara odabranoj specijalizaciji

 

Radno iskustvo vrednuje Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka u razgovoru s pristupnikom temeljem uvida u potvrdu HZMO i izjavi pristupnika o radnom iskustvu u struci.

 

 

Razredbeni ispit (specijalizacija informatike) će se odvijati 26. rujna 2018.

Razredbeni ispit (specijalizacija graditeljstva) će se odvijati 26. rujna 2018.

Razredbeni ispit (specijalizacija elektrotehnike) će se odvijati 26.rujna 2018.

Razredbeni ispit (specijalizacija digitalna ekonomija) će se odvijati 26. rujna 2018.

Razredbeni ispit (specijalizacija informacijska sigurnost i digitalna forenzika) će se odvijati 26.rujna 2018.

 

O terminu razgovora i razredbenog ispita pristupnici će biti obaviješteni putem oglasne ploče nadležne studentske službe i na https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

Prikaz bodovanja u razredbenom postupku:

 

 

Rezultati razredbenog postupka (specijalizacija elektrotehnike) bit će objavljeni 27. rujna 2018. do 24:00 sata na https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/ i na oglasnoj ploči nadležne studentske službe specijalističkog diplomskog stručnog studija u Konavoskoj 2.

 

Rezultati razredbenog postupka (specijalizacija informatika) bit će objavljeni 27. rujna 2018. do 24:00 sata na https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/ i na oglasnoj ploči nadležne studentske službe specijalističkog diplomskog stručnog studija Vrbik 8a.

 

Rezultati razredbenog postupka (specijalizacija graditeljstva) bit će objavljeni 27. rujna 2018. do 24:00 sata na https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/ i na oglasnoj ploči nadležne studentske službe specijalističkog diplomskog stručnog studija u Av.V.Holjevca 15.

 

Rezultati razredbenog postupka (specijalizacija digitalna ekonomija) bit će objavljeni 27. rujna 2018. do 24:00 sata na https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/ i na oglasnoj ploči nadležne studentske službe specijalističkog diplomskog stručnog studija Brozova 6a.

 

Rezultati razredbenog postupka (specijalizacija informacijska sigurnost i digitalna forenzika) bit će objavljeni 27. rujna 2018. do 24:00 sata na https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/ i na oglasnoj ploči nadležne studentske službe specijalističkog diplomskog stručnog studija Vrbik 8a.

 

Posebno će biti objavljena rang liste za REDOVITE STUDENTE odnosno IZVANREDNE STUDENTE.

 

Žalba na razredbeni postupak moći će se podnijeti u pisanom obliku naslovljeno na Povjerenstvo za razredbeni postupak prvi sljedeći radni dan nakon roka za objavu rang-liste.

 

Žalba se predaje u terminu od 14:00 do 15:00 sati u nadležnu studentsku službu specijalizacija TVZ-a.

  • Av.V.Holjevca 15 (specijalizacija graditeljstva)
  • Konavoska 2 (specijalizacija elektrotehnike)
  • Vrbik 8a (specijalizacija informatike i informacijske sigurnosti i digitalne forenzike)
  • Brozova 6a (specijalizacija digitalna ekonomija)

 

Odgovor na žalbu pristupnik može preuzeti dan nakon podnošenja žalbe u terminu od 14:00 do 15:00 sati, na istoj lokaciji.

4. UPIS

Nastava za studente specijalizacije elektrotehnike, specijalizacije informatike, specijalizacije graditeljstva, specijalizacije digitalne ekonomije i specijalizacije informacijske sigurnosti i digitalne forenzike počinje 1. listopada 2018. Raspored će biti objavljen na https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

Pravo na upis kao REDOVITI STUDENTI imaju pristupnici prema redoslijedu na rang-listi do popune upisne kvote. Ukoliko je broj pristupnika veći od upisne kvote, lista se dijeli na “listu s pravom izravnog upisa” i “listu čekanja”.

 

Pristupnici koji se ne uspiju upisati kao REDOVITI STUDENTI mogu se upisati kao IZVANREDNI STUDENTI prema redoslijedu na rang-listi do popune upisne kvote, s time da im se u tom slučaju redoslijed na rang listi određuje bodovima na temelju prosjeka ocjena studija, a ne na temelju težinskog prosjeka.

 

Pravo na upis kao IZVANREDNI STUDENTI imaju pristupnici prema redoslijedu na rang-listi do popune upisne kvote. Ukoliko je broj pristupnika veći od upisne kvote, lista se dijeli na “listu s pravom izravnog upisa” i “listu čekanja”.

 

Upisi se provode s „liste s pravom izravnog upisa“ prema „koracima upisa“, na lokaciji na kojoj su se predavali dokumenti za upis.

 

Upisi za sve studente, iz tehničkih razloga prikupljanja dokumenta/potvrde o završetku studija za studente koji to nisu mogli odraditi do predaje dokumentacije za upis u ak.godinu 2018/19, odvijat će se prema niže navedenim datumima.

 

Specijalizacija graditeljstva, period i termin: 1. i 2. listopada 2018. od 16:00 do 18:00 sati

 

Specijalizacija elektrotehnike, period i termin: 1. i 2. listopada 2018. od 16:00 do 18:00 sati

 

Specijalizacija informatike, period i termin: 1. i 2. listopada 2018. od 16:00 do 18:00 sati

 

Specijalizacija digitalna ekonomija, period i termin: 1. i 2. listopada 2018. od 16:00 do 18:00 sati

 

Specijalizacija informacijska sigurnost i digitalna forenzika, period i termin: 1. i 2. listopada 2018. od 16:00 do 18:00 sati

 

Ukoliko 2. listopada 2018. u 18:00 sati upisna kvota studija ne bude popunjena, upisna rang-lista bit će proširena na pristupnike na “listi čekanja”, te će se temeljem te liste provoditi upis 03. listopada 2018. od 16:00 do 18:00 sati.

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali (više navedeni datumi), gube pravo na upis. „Koraci upisa“ biti će objavljeni na https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/ , te na oglasnim pločama nadležnih studentskih službi, istovremeno sa objavom upisnih rang-listi.

 

Uz izvorne dokumente koje su pristupnici dostavili tijekom prijave na Natječaj prilikom upisa dostavljaju:

  • jednu fotografiju (4 cm x 6 cm) (detalji o upisima u „koracima upisa“)
  • dokaz o uplati troškova upisa u visini od 250,00 kn – brojevi uplatnica navedeni su niže
  • preslika osobne iskaznice s uvidom u original (detalji upisima u „koracima upisa“)
  • dokaz o uplati školarine (detalji o upisima u „koracima upisa“) prema uputama na https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

Ukoliko pristupnik odustane od upisa dokumente s prijave može podići u uredovno vrijeme studentske službe.

 

 

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studij, specijalizacija elektrotehnike:

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8». Model: «HR05». IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: «175-OIB-3» za izvanredne studente, odnosno «1716-OIB-3» za redovne studente. Opis plaćanja: «SPEC. ELEKTROTEHNIKE – troškovi upisa». Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

 

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studij , specijalizacija graditeljstva:

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8». IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati Model:«HR05», «272-OIB-3» za izvanredne studente, odnosno «2712-OIB-3» za redovne studente . Opis plaćanja: «SPEC. GRADITELJSTVA – troškovi upisa». Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

 

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studij informatike:

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB3A uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», «370-OIB-3» za izvanredne studente, odnosno «3719-OIB-2» za redovne studente . Opis plaćanja: «SPEC. INFORMATIKE – troškovi upisa». Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

 

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studij , specijalizacija digitalna ekonomija:

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB-1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», « 078-OIB». Opis plaćanja: «SPEC. DIGITALNA EKONOMIJA – troškovi upisa». Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

 

 

Opis uplata za Specijalistički diplomski stručni studi , specijalizacija Informacijska sigurnost i digitalna forenzika:

TROŠKOVI UPISA: 250,00 kn. UPLATE: HUB3A uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8»,. IBAN ili broj računa primatelja: HR8023600001101350801. U rubriku poziv na broj molimo upisati: Model:«HR05», «3700-OIB-3» za izvanredne studente. Opis plaćanja: «SPEC. INFORMACIJSKA SIGURNOST I DIG. FORENZIKA – troškovi upisa». Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

5. ŠKOLARINE, OSTALE OBAVJESTI

REDOVITI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ – oslobođeni plaćanja participacije školarine

 

Osobe koje temeljem Natječaja pristupaju upisima u prvu godinu studiranja i ostvaruju pravo na upis bez plaćanja temeljem Rang listi za upis, a u okviru predviđene upisne kvote za redovite studente – oslobođene su plaćanja participacije školarine

 

IZVANREDNI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

 

Osobe koje temeljem Natječaja pristupaju upisima u prvu godinu studiranja i ne ostvaruju pravo na upis bez plaćanja temeljem Rang listi za upis, a u okviru predviđene upisne kvote za izvanredne studente plaćaju iznos školarine kako slijedi:

 

a) Izvanredni student kojima studij plaća pravna osoba utvrđuje se cijena 1 ECTS boda u iznosu od 250,00 kn

 

b) Izvanredni student koji sam plaća studij (fizička osoba) utvrđuje se cijena 1 ECTS boda u iznosu od 250,00 kn

 

d) Izvanredni student koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo, vrijednost 1 ECTS boda je 250,00kn

 

Iznos se uplaćuje jednokratno za svaki semestar ili u dva obroka po svakom semestru (prva uplata kod upisa semestra).

 

Trošak provedbe Natječaja za upis studenata u prvu godinu Politehničkog specijalističkog diplomskog stručnog studija (prijave, usmeni i/ili pismeni razredbeni postupak) iznosi 250,00 kn

 

Trošak provedbe upisa u akademsku godinu 2018/2019 u iznosi 250,00 kn.

 

Sve ostale potrebne obavijesti studenti će dobiti prilikom prijave i na https://www.tvz.hr/upisi/diplomski/

KONTAKT INFORMACIJE REFERADA STUDENTSKIH SLUŽBI

Informatika: blozanci1@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 946

 

Elektrotehnika: mkopjar@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 318

 

Graditeljstvo: ljiljana.zovko@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 467

 

Digitalna ekonomija: ivana.flanjak@tvz.hr

 

Digitalna forenzika: blozanci1@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 946