Odlukom Stručnog vijeća Tehničkog veleučilišta u Zagrebu nastava u zimskom semestru kreće 11.10.2021. te je nastavni sat skraćen sa 45 minuta na 40 minuta. Uvodni sat za brucoše biti će održan 7 ili 8.10.2021

N A T J E Č A J ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU REDOVITIH I IZVANREDNIH POLITEHNIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA u akademskoj godini 2021./2022.

 

Tablica sa terminima uvodnih predavanja

 

Srijeda   10:30-12:00 Informatika preddiplomski svi

               12:00-13:30 Računarstvo preddiplomski svi

Četvrtak 9:00-10:30 Graditeljstvo preddiplomski redovni

               17:00-18:30 Graditeljstvo diplomski

               18:30-19:00 Informatika i računarstvo diplomski

Petak     10:30-12:00 Strojarstvo preddiplomski svi

               16:00-17:00 Digitalna ekonomija diplomski

               17:00-18:00 Elektrotehnika preddiplomski svi

               18:00-19:00 Elektrotehnika diplomski

               19:00-20:00 Strojarstvo diplomski

               20:00-21:00 Graditeljski preddiplomski izvanredni

 

 

 

Uvodno predavanje za studente prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Strojarstvo

Uvodno predavanje za studente prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Strojarstvo održat će se u petak 8. listopada 2021. u 19:00 sati u Velikoj dvorani Graditeljskog odjela (Holjevčeva 15).

Predavanju mogu pristupiti samo studenti koji imaju COVID potvrdu ili negativni COVID test star 72h.

Ostali studenti mogu pratiti predavanje online putem MS Teams poveznice koja će biti objavljena na dan predavanja pod obavijesti Studentske službe.

UVODNO PREDAVANJE ZA BRUCOŠE DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA ELEKTROTEHNIČKOG ODJELA

Uvodno predavanje za studente prve godine (brucoše) diplomskog stručnog studija ELEKTROTEHNIKE održat će se u petak 8. listopada 2021. u 18:00 sati u Velikoj dvorani Graditeljskog odjela (Holjevčeva 15).

Predavanju mogu pristupiti samo studenti koji imaju COVID potvrdu ili negativni COVID test star 72h.

Ostali studenti mogu pratiti predavanje online putem MS Teams poveznice koja će biti objavljena na dan predavanja pod obavijesti Studentske službe.

 

POVEZNICA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad2f7c942dae4407480bdcc78e2e1ac50%40thread.tacv2/1633608567506?context=%7b%22Tid%22%3a%22814821e7-746e-4bf7-a5e7-6cfb0a0d05ec%22%2c%22Oid%22%3a%22b5842eb9-2a84-46e1-884e-48084656aa54%22%7d

Uvodno predavanje za studente specijalističkog diplomskog stručnog studija informatike

Uvodno predavanje za studente specijalističkog diplomskog stručnog studija informatike (svi smjerovi) održati će se u četvrtak 7.10.2021 u 18:30h na lokaciji Većeslava Holjevca 15 (velika dvorana graditeljskog odjela). Uvodnom predavanju mogu uživo prisustvovati samo studenti s COVID potvrdama, dok će ostali studenti predavanje moći pratiti online preko aplikacije MS Teams

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ GRADITELJSTVO
Specijalistički diplomski stručni studij strojarstvo
Specijalistički studij elektrotehnika
RANG LISTE KANDIDATA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLMSKI STUDIJ INFORMATIKE

RACUNARSKI SUSTAVI – REDOVNI.pdf

INFORMATICKI SUSTAVI – IZVANREDNI.pdf

INFORMATICKI SUSTAVI – REDOVNI.pdf

RACUNARSKI SUSTAVI – IZVANREDNI.pdf

 

 

OBAVIJEST O UPISIMA

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa i imaju diplomu ili potvrdu o završetku studija sukladno uputama Postupak upisa i datumi s potrebnim dokumentima dolaze na upise 30. i 1.10 od 16,00 do 19,00

 

Kandidati koji tek trebaju obraniti Završni rad i Potvrdu o završetku će dobiti tek u tjednu od 4.10 do 7.10.

trebaju doći na upise s potrebnim dokumentima 6.10.2021. od 16.00 do 18,00 i 7.10.2021. od 10,00 do 14,00. sukladno uputama Postupak upisa i datumi.

 

SPECIJALIZACIJA INFORMATIKE - OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU
SPECIJALIZACIJA INFORMACIJSKA SIGURNOST I DIGITALNA FORENZIKA
Obavijest

VAŽNO UPOZORENJE: U objavljenom Natječaju je stavljena poveznica za prijave https://spec.tvz.hr/  koja se odnosi na Studij na engleskom jeziku za Informacijsku sigurnost i digitalnu forenziku.

Za sve studije na hrvatskom jeziku poveznica za prijave je na stranici https://upisi.tvz.hr .

Ukoliko netko od kandidata ipak ode na Englesku verziju treba samo kliknuti na tipku HR verzija.

 

DIGITALNA EKONOMIJA
POSTUPAK UPISA I DATUMI ZA SPECIJALISTIČKE DIPLOMSKE STUDIJE
ODLUKA O ŠKOLARINAMA ZA AK.GOD. 2021/2022
Predložak ugovora o studiranju
KONTAKT PODACI STUDENTSKE SLUŽBE TVZ-a

Stručni studij informatike,

gđa. Nataša Božić

e-mali adresa: natasa.bozic@tvz.hr

 

Stručni studija računarstva,

gđa: Danijela Ležaić

e-mali adresa: danijela.lezaic@tvz.hr

 

Specijalistički studij Informatike,

Specijalistički studij informacijske sigurnosti i digitalne forenzike

gđa. Blaženka Lozančić

e-mali adresa: blazenka.lozancic@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 946

 

Elektrotehnika: mkopjar@tvz.hr, mkordej@tvz.hr, dvelan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 318

 

Graditeljstvo: irebic@tvz.hr,  lzovko@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 467

 

Digitalna ekonomija: vmerlic@tvz.hrnbozic@tvz.hr

 

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hrnbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945