Poštovani studenti prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva,

 

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva održat će se u petak 2. listopada 2020. u 18:00 sati online pomoću aplikacije Microsoft Teams. Molimo vas da na svoja računala instalirate aplikaciju (preporučamo) ili se prijavite putem svog preglednika s korisničkim podacima TVZ-a koje ste dobili prilikom upisa. Nakon toga otvorite sljedeću poveznicu na tim studenata prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1dc7c1c6738418cbaf83b8151ba7bf1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2f03c02-b57d-48c0-8711-49c055a7bc2b&tenantId=814821e7-746e-4bf7-a5e7-6cfb0a0d05ec

 

i zatražite pristup u tim. Nakon odobrenja pristupa timu moći ćete se priključiti sastanku (Uvodnom predavanju) u zakazano vrijeme. Na samom predavanju dat ćemo vam dodatne upute i informacije potrebne za uspješan početak akademske godine.

Objavljeno: 1.10.2020.