Poštovani studenti prve godine preddiplomskih stručnih studija elektrotehnike,

 

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskih stručnih studija Elektrotehnike održat će se u petak 2. listopada 2020. g. u 13:00 sati online pomoću aplikacije Microsoft Teams. Molimo vas da na svoja računala instalirate aplikaciju (preporučamo) ili se prijavite putem svog preglednika s korisničkim podacima TVZ-a (AAI@edu) koje ste dobili prilikom upisa.

 

Timu se možete pridružiti pomoću koda: 73hw7xf

pod izbornikom desno –gore: „Join or create tim“

ili preko poveznice:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad2f7c942dae4407480bdcc78e2e1ac50%40thread.tacv2/conversations?groupId=85aca91d-6e92-48cd-b931-93f480bca259&tenantId=814821e7-746e-4bf7-a5e7-6cfb0a0d05ec

 

i zatražite pristup timu.

 

Nakon pristupa timu moći ćete se priključiti sastanku (Uvodnom predavanju) u zakazano vrijeme. Na samom predavanju dati ćemo vam dodatne upute i informacije potrebne za uspješan početak akademske godine.

Objavljeno: 1.10.2020.