Ključan vid stručne i znanstvene komunikacije odvija se u aktivnom dijalogu najčešće na brojnim međunarodnim i  domaćim konferencijama i skupovima.

U najavi