Ključna karakteristika stručnih studija je stjecanje znanja i vještina neophodnih za osobni razvoj i visoku zapošljivost. Vještine se znamo stječu radom. Radom u brojnim, izvrsno opremljenim laboratorijima koji čine Tehničko veleučilište u Zagrebu jednim od najopremljenijih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj. S ponosom predstavljamo najbolje među njima, uz napomenu da se kompletne liste nalaze na stranicama pojedinih odjela.

Projektni laboratorij - 1-103
Odjel

Elektrotehnički odjel

Zavod / katedra

Zavod za Komunikacijsku i računalnu tehniku

Link
Kapacitet

Laboratorij sadrži 9 radnih mjesta od kojih 2 imaju dostupna računala

Oprema HW

Laboratorij od hardverske opreme ima izvor napajanja, projektor, bijelu ploču i LEGO Mindstorms set.

Oprema SW

Specijalizirani računalni programi: prema potrebi tekućih projekata

Nastava

Laboratorij se koristi pri razvijanju projekata, završnih i diplomskih radova

Voditelj/Kontakt

Kontakt:

Dean Fraj, bacc. ing. mech., laborant;

Josip Kordek, ing. el., laborant

Laboratorij za procesna računala i mjerenje - 1020
Odjel

Elektrotehnički odjel

Zavod / katedra

Zavod za automatizaciju i procesno računarstvo

Kapacitet

Laboratorij ima 6 radnih stolova sa po dva mjesta, 1 demonstracijski radni stol, mjesto za voditelja laboratorijskih vježbi

Oprema HW

Razvod energije 3×400 /230 V 25 A

7 računala s instaliranom namjenskom programskom podrškom

7 namjenski izrađenih laboratorijskih maketa sastavljenih od više demonstracijskih modularnih ploča montiranih na standardizirani 19-inčni stalak. Ploče sadrže pripadajuću signalnu, sklopnu i upravljačku opremu kao što su industrijska tipkala i signalne lampice, releji, sklopnici, pretvarač napona i frekvencije i programirljivi logički kontroler (PLC ), itd.

7 pretvarača napona i frekvencije 3x400VAC / 2,2 kW, ACS 880 – ABB

7 trofaznih asinkronih motora (3×400 VAC, 2,2 kW – Siemens)

7 PLC uređaja serije MicroLogix 1500 – Allen Bradley

7 PLC uređaja serije CompactLogix – Allen Bradley

7 PLC uređaja serije SIMATIC S7-300 – Siemens

1 PLC uređaj serije SIMATIC S7-200, SIMATIC S7-1200, SIMATIC S7-1500 (Siemens) i SLC 5/03 (Allen Bradley)

1 operatorski panel MT8090XE sa 9.7″ TFT LED Color Display – Weintek

Oprema SW

MSWindows 7 i MS Office 2013 Specijalizirani računalni programi: RSLinx, RSLogix 500, Studio 5000, Rsview32, FactoryTalk View Studio, STEP 7 Simatic Manager, WinCC Flexible i TIA Portal

Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za slijedeće predmete:

 • Procesna računala (ELO, MEH)
 • Automatizacija postrojenja (ELO)
 • Programirljivi logički kontroleri (ELO)
 • Računala za nadzor i upravljanje tehničkim procesima (RAČ)
 • Sustavi upravljanja i nadzor postrojenja (SPEC ELO)
 • Industrijske računalne mreže (SPEC ELO)
Specifičnosti

Trening centar za osnove rada sa PLC uređajima MicroLogix i CompactLogix u suradnji s Pelmen d.o.o. službenim zastupnikom kompanije Rockwell Automation za RH.

Voditelj/Kontakt

Kontakt: mr.sc. Goran Malčić viši predavač

Laboratorij za transformatore i električne strojeve – Radenko Wolf - 1021
Odjel

Elektrotehnički odjel

Zavod / katedra

Zavod za Energetsku Elektrotehniku

Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 12 sjedećih mjesta te s četiri računala

Oprema HW

Elektromotorni pogoni ABB DCS 500, ABB ACS 600, ABB ACS 880, stabilizator napona ISKRA ND351, jednofazni transformatori, modeli trofaznih transformatora, jednofazni regulacijski transformatori, trofazni regulacijski transformatori, asinkroni strojevi, istosmjerni strojevi, sinkroni strojevi, hibridni strojevi, Power analyzer Norma 4000, Power analyzer Norma D4355, digitalni osciloskop D4355, strujna kliješta, dinamovaga, 3D printer Ultimaker 2 extended, multimetri, mikroohm metar UT620A, sklopna oprema, kabeli , dizalica, projektor

Oprema SW

Specijalizirani računalni programi za parametriranje i upravljanje elektromotornim pogonima, programi za 3D modeliranje i podešavanje 3D printera

Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za slijedeće predmete:

 • Električni strojevi 2
 • Transformatori i električni rotacijski strojevi
 • Transformatori
 • Elektromotorni pogoni
Specifičnosti

Laboratorij raspolaže s jednim kontraktorskim radnim mjestom i projektnom opremom koja je na raspolaganju za izradu specifičnih projekata. Također, laboratorij raspolaže s 3D printerom Ultimaker 2 extended za izradu raznih dijelova .

Voditelj/Kontakt

Kontakt: Ivor Marković, mag.ing., predavač

Laboratorij za ugradbene računalne sustave – John von Neumann 1118
Odjel

Elektrotehnički odjel

Zavod / katedra

Zavod za Komunikacijsku i računalnu tehniku

Link
Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 12 računala – za svakog studenta po jedno računalo.

Oprema HW

Vrhunska hardverska oprema: Keil MCB950 i Keil MCB2300 razvojne pločice s ULINK2 JTAG debuggerom, Keil MCB STM32EXL razvojna pločica, NI MyRIO, NI myDAQ, NI Elvis II edukacijska platforma, RedPitaya STEMlab 125-10, Raspberry PI 3, mbed NXP LPC1768, …

Oprema SW

Specijalizirani računalni programi: National Instruments Labview 2015 i instrumentarij za myDAQ specijaliziranim softverom, embedded sustavima Embedded C development, SDCC, Labcenter Proteus, Ecodial Advance Calculation INT V4.6, Solidworks 2016, Visual studio 2013, Keil uVision, MATLAB R2016, AutoCAD 2015, LPCXpresso IDE i Arduino IDE te Java (J2SE6, J2SE7, Netbeans i Eclipse), C, C++ i Objective-C (GCC i Eclipse) i Android mobile OS-om

Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za slijedeće predmete:

 • Elektronička računala i računalna oprema (ELO)
 • Projektiranje i primjena ugradbenih računalnih sustava (ELO)
 • Programiranje (ELO)
 • LabVIEW grafičko programiranje (ELO)
 • Virtualna instrumentacija (ELO)
 • Objektno orijentirano programiranje (ELO)
 • Senzori (MEH)
 • Mikroupravljači (SPEC ELO)
 • Java (NetAkademija)
 • Android (NetAkademija)
Specifičnosti

Laboratorij raspolaže s jednim kontraktorskim radnim mjestom i projektnom opremom koja je na raspolaganju za izradu specifičnih projekata, za koje stalna oprema nije dovoljna – poput LPC11C24 LPCXpresso boarda, LPCXpresso Base boarda i mbed NXP LPC1768, MyRIO.

Voditelj/Kontakt

Voditelji:

Tomislav Novak, mag.ing. inf. et comm. techn., predavač;

Ivan Lujo, dipl. ing., predavač

Kontakt: Josip Kordek, ing. el., laborant

Laboratorij za upravljanje i regulaciju - Pierre-Simon Laplace 1201
Odjel

Elektrotehnički odjel

Zavod / katedra

Zavod za automatizaciju i procesno računarstvo

Kapacitet

Laboratorij ima 6 ispitnih stolova sa po dva mjesta, mjesto za voditelja i mjesto za laboranta

Oprema HW

Razvod energije 3×400 /230 V 25 A, 1×230 V IT, 24V 10 A, 2× ±15 V, 5A,

12 računala s instaliranom programskom podrškom,

Oprema za izvođenje predavanja projektor s vezom za prikaz izvođenja pokusa,

Regulirani laboratorijski izvori: 0-230 V, 50 Hz; 0-30 V=; Generatori ispitnih signala,

Mjerni instrumenti s očitanjem (klasični i digitalni) i prikazom vremenskih pojava (osciloskopi) analogni digitalni računalom podržani,

Modeli jednostavnih procesa (elementi regulacijskih krugova: električni, toplinski, elektromehanički),

Modeli regulacija napona generatora, brzine vrtnje istosmjernog motora, regulacijske jedinice tiristorski ispravljači i čoperi,

Elektromotorni pogoni: neregulirani asinkroni, pogoni regulirane brzine s istosmjernim, asinkronim, sinkronim i servo motorom,

Aktori za pozicioniranje: mjerni senzori gibanja, osjetila temperature i osvijetljenosti,

Mjerni akvizicijski sustavi podržani računalom.

Oprema SW

Matlab Simulink, E-plan.

Specijalizirani računalni programi:, National Instruments Labview , razvojni za Arduino plarformu, Step 7

Dive Window, Drive composer.

Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za slijedeće predmete:

 • Elementi automatizacije (AiPR)
 • Automatsko upravljanje (AiPR i EE)
 • Elektromotorni pogoni (AiPR i EE)
 • Izvođenje električnih postrojenja (AiPR i EE)
 • Racionalno korištenje energije (Spec. E)
 • Upravljanje elektromotornim pogonima (Spec E)
 • Senzori i aktori (Spec E)
 • Mehatronički pogoni (studij mehatronike)
Specifičnosti

Radionica za obuku puštanje u rad i održavanja pogona s pretvaračima frekvencije ACS 600/ ACS 800/ACS 880 – u suradnji s ABB

Voditelj/Kontakt

Kontakt: Milivoj Puzak mppuzak@tvz.hr

Laboratorij za telekomunikacije – Claude Elwood Shannon 1202
Odjel

Elektrotehnički odjel

Zavod / katedra

Zavod za Komunikacijsku i računalnu tehniku

Link
Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 10 računala – za svakog studenta po jedno računalo.

Oprema HW

Vrhunska hardverska oprema: NI myDAQ, mbed NXP LPC1768, FRDM-KL25Z, MSP430 LaunchPad, STM32F411 Nucleo-64, Raspberry Pi 3, Texas Instruments Analog System Lab Kit PRO, digitalni multimetar, analogni osciloskop, digitalni osciloskop, generator funkcija, DC izvori napajanja (0 – 30 V, 3 A), Breadboard prototipna pločica, …

Oprema SW

Specijalizirani računalni programi: AutoCAD 2015, CircuitMaker, Visual Studio 2013, Solidworks 2016, EPLAN, National Instruments Labview 2015 i Instrumentarij za myDAQ specijaliziranim softverom, Labcenter Proteus, MATLAB R2016a, Java (Netbeans i Eclipse), C i C++ (Eclipse), …

Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za sljedeće predmete:

 • Elektronička računala i računalna oprema (ELO)
 • Projektiranje i primjena ugradbenih računalnih sustava (ELO)
 • Signali i procesi (ELO)
 • Informacije i kodiranje (ELO)
 • Digitalna obrada signala (ELO)
 • Digitalni signal procesori (ELO)
 • Digitalni sklopovi E (ELO)
 • Komunikacijske tehnike u mehatronici (MEH)
 • Projektiranje ugrađenih računalnih sustava (MEH)
Specifičnosti

Laboratorij raspolaže s jednim konstruktorskim radnim mjestom za laboranta. S projektorom i pločom pogodnom za radionice.

Voditelj/Kontakt

Kontakt:

Dean Fraj, bacc. ing. mech., laborant

Voditelj: dr. sc. Mladen Sokele, predavač

Računalni laboratorij - Charles-Augustin de Coulomb 1206
Odjel

Elektrotehnički odjel

Zavod / katedra

Zavod za Komunikacijsku i računalnu tehniku

Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 17 računala – za svakog studenta po jedno računalo.

Oprema HW

Vrhunska hardverska oprema: Transcon –CCR Typ 2.04-30, Tiristorska regulacija, Izlazni transformator – regulabilni 4-30kVA, Multiprocesorski sustav upravljanja, Modulske jedinice: PWT-Power Terminal Modul, REG – Rehulator Modul , EFD- Earth Fault Detector Modul, LFD – Lamp Fault Detector Modul, Modul COM – Comunication Unit, Control Monitoring Ext Unit, Airfield Lighting Components – inset, elevated, guard, RWY and TXW lights, …

Oprema SW

Specijalizirani računalni programi: Airfield Lighting Control-Monitoring System, Series Circuits Airport Electrical Mantenance, VisualStudio, EPLAN, Virtual PC, XAMPP, PacketTracer, Wireshark, Cisco software, MoMA, Mono Develop, Microsoft Small Basic, Qfsm, HexEditor, XVI 32, SharpDevelop, CodeBlocks, BlueJ, NetBeans, Scilab

Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za slijedeće predmete:

 • Umjetna inteligencija i Ekspertni sustavi (SPEC ELO)
 • Kognitivna kibernetika (ELO)
 • Uvod u objektno orijentirano programiranje (SPEC ELO)
 • Matlab (MEH)
 • Modeliranje i simuliranje sustava (MEH)
Specifičnosti

U ovom laboratoriju održava se AERo TVZ tečaj cjeloživotnog obrazovanja. Laboratorij raspolaže s jednim kontrolorskim radnim mjestom za simulaciju nadzora i upravljanja sustavom svjetlosne signalizacije s aerodromskog tornja, (TWR), i nadzora i upravljanja sustavom svjetlosne signalizacije iz centra aerodromskog elektroodržavanja , (AEMC).

Voditelj/Kontakt

Voditelj: Dr.sc. Zdenko Balaž dipl.ing.el

Kontakt: Siniša Lacković, bacc.ing.el., laborant

Laboratorij za visokofrekvencijsku tehniku – Heinrich Rudolf Hertz 1207
Odjel

Elektrotehnički odjel

Zavod / katedra

Zavod za Komunikacijsku i računalnu tehniku

Link
Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 8 računala – za svakog studenta po jedno računalo.

Oprema HW

Vrhunska hardverska oprema: Mikrovalni generatori signala do 20 GHz, Analizator spektra do 3 GHz, Digitalni osciloskopi 100 MHz s uzorkovanjem do 4 GS/s, Koaksijalni vodovi različitih duljina sa N, BNC, SMA, SMB i SMC konektorima, Valovodne linije za J i X frekvencijska područja, Lijevak antene za X frekvencijsko područje, Frekvencmetri do 24 GHz, Radar, Digitalni simulator radarskih ciljeva i smetnji, Digitalna obada radarskih signala s prikazom, OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), EXFO OLTS (Optical Loss Test Set) na više valnih duljina, EXFO Digitalni optički mjerač snage, Laser 632,8 nm vale duljine, Analogni fotometar, Digitalni fotometar, Optički splitter 1:8, 2 optička couplera, Rack sa svjetlovodnim nitima ukupne duljine 8 km (u komadima od cca. 1km), Špule sa svjetlovodnim nitima od 7 i 20 km, Patch kablovi sa raznim tipovima konektora, set za izradu različitih optičkih konektora, Android mobilni telefon sa Nemo Handy programskim alatom za snimanje mobilnih mreža 2., 3. i 4. generacije…

Oprema SW

Specijalizirani računalni programi: OTDR Viewr, OptiSystem lite, Packet tracer, Wireshark, Nemo Outdoor, Eplan, Visual studio, Mathlab 5.3., Scilab, Eclipse Neon…

Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za slijedeće predmete:

 • Vodovi i antene (ELO)
 • Radiokomunikacijski uređaji i sustavi (ELO)
 • Visokofrekvencijska i mikrovalna elektronika (ELO)
 • Mobilne radiokomunikacije (ELO)
 • Optičke komunikacije (ELO)
 • Mobilne komunikacijske mreže (SPEC ELO)
 • Optičke komunikacijske mreže (SPEC ELO)
 • Radarski sklopovi (ELO)
 • Radarski sustavi (SPEC ELO)
Specifičnosti

U ovom laboratoriju radi se na projektu unaprjeđenja radarskog sustava nazvanim KVMR (Kabinetska varijanta motriteljskih radara) i na ostalim projektima za što je potrebna specijalna VF oprema.

Voditelj/Kontakt

Voditelj: Dr.sc. Sonja Zentner Pilinsky prof. visoke škole / Kontakt: sonja.zentner@tvz.hr

Nastavnici: mr.sc.Krunoslav Martinčić, v.pred. kmartincic@tvz.hr; Mirko Jukl, pred. jukl.mirko@gmail.com

Laborant: bacc.ing.el. Siniša Lacković / Kontakt: sinisa.lackovic@tvz.hr

Laboratorij za računalne mreže – William “Bill” Yeager 1208
Odjel

Elektrotehnički odjel

Zavod / katedra

Zavod za Komunikacijsku i računalnu tehniku

Link
Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 20 radnih mjesta, za svakog studenta po jedno računalo, jedan usmjernik i jedan preklopnik

Oprema HW

Cisco usmjernici i preklopnici: 1841, 1941, 2811, 2812, 2911, 2651XM, 2960, 3550, 3551, 3560 te bežični usmjernici i oprema: Thomson ST780i, WRT 54G, WRT 150N, WRT 160N, WRT 350N, WUSB54GC

Oprema SW

Specijalizirani računalni programi: VisualStudio, EPLAN, Virtual PC, XAMPP, PacketTracer, Wireshark, Cisco software, MoMA, Mono Develop, Microsoft Small Basic, Qfsm, HexEditor, XVI 32, SharpDevelop, CodeBlocks, BlueJ, NetBeans, Scilab, Eclipse, SolidWorks, AutoCAD, MATLAB, Proteus

Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za slijedeće predmete:

 • Uvod u mrežne tehnologije (ELO)
 • Telekomunikacijske mreže (ELO)
 • Primjena osobnih računala (ELO)
 • Generički sustavi kabliranja (SPEC ELO)
 • Tehnologije računalnih mreža (SPEC RAČ)
 • Usmjeravanje i komutacija (SPEC RAČ)
 • Skalabilne računalne mreže (SPEC RAČ)
 • Povezivanje računalnih mreža (SPEC RAČ)
 • Osnove bežičnih mreža (SPEC RAČ)
 • Cisco akademija (CCNA, CCNA Security) (NetAkademija)
Specifičnosti

Laboratorij sadrži alate te opremu za kabliranje (kliješta za krimpanje, alati za skidanje izolacije, testeri kabela…).

Voditelj/Kontakt

Voditelj: mr.sc. Dubravko Žigman, viši predavač; Vedran Tadić struč.spec.ing.techn.inf., asistent

Kontakt: Josip Kordek, ing. el., laborant

CCNA lab Vrbik 121
Odjel

Informatičko računarski odjel

Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 19 računala – za svakog studenta po jedno računalo + mjesto za laboranta

Oprema HW

DELL OPTIPLEX 980 SFF, I5-670,4GB;  MONITOR DELL FLAT PANEL 22″ P2211H;  Switch CAT 2960 18 kom;  Cisco 2611 18 kom;  Smart Serial back to back 17 kom;  Router Cisco 1841 7 kom;  Router Cisco 2811 6 kom;  Smart V.35 6 kom;  Router Cisco 1941 5 kom;  USB Bežične kartice 5 kom;  Linksys WRT 350N 4 kom;  Smart Serial 2 kom;  Switch CAT 2950 1 kom;  HUB 1 kom;  CATALYST EXPRESS 500 1 kom;  Linksys WRT 54G 1 kom;  Linksys WRVS4400N 1 kom;  Cisco 2960 1 kom;  Cisco 2611 1 kom;

Oprema SW

7-zip; Adobe CS4; Adobe Flash 17; Adobe Reader 11; Android Studio 2.1.3; Cisco Configuration Assistent v3.2; Cisco Configuration Professional v2.8; Cisco IP Communicator v8.6.1; Cisco Network Assistant v6; Cisco Packet Tracer 7; Cisco VPN Client x64 v5.0.7; Code:Blocks v13.12; CutePDF v3; Deamon Tools Lite 5.0.1; Eclipse Neon x64; Enterprise Architect 12; Filezilla (client) 3.11; Firefox 48.0.1.; Gpg4win v2.2.6; H2 verzije “Version 1.3.176 ; Java 8u51; JDK 8u101 x64; JDK 8u121 x64; JDK 8u51; Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010; Microsoft Office 2013 Pro + HR spellcheck; Microsoft Project 2013 Pro; Microsoft Silverlight; Microsoft Visio 2013 Pro; Microsoft Visual Studio 2015 Pro Update 3; NetBeans IDE 8.0.2; Notepad++ 6.7.7; Oracle VM VirtualBox 4.3.28; Putty 0.63; Python 3.5; Scene Builder – Gluon; SDM 2.5; Solarwinds TFTP Server; Telnet; Teraterm 4.83; Teraterm 4.96; TFTP32; Tortoise SVN x64 v1.8.7; VMWare player 6; Wireshark x64 2.2.5; XAMPP 7.0.4;

Nastava

Uvod u web tehnologije; Sigurnost računalnih mreža; Napredne tehnike projektiranja web servisa (.NET); Računalne mreže; Povezivanje računalnih mreža; .NET okruženje; Organizacija i informatizacija ureda; Računalna kriptografija; XML programiranj; Tehnologije računalnih mreža; Programiranje u programskom jeziku Java; Napredne tehnike projektiranja web servisa (open source, php); Skalabilne računalne mreže; Usmjeravanje i komutacija; Programiranje; Napredne tehnologije interneta; Administriranje i poslovanje mrežama računala; Uvod u mreže računala;

CCNP lab Vrbik 120
Odjel

Informatičko računarski odjel

Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 16 računala – za svakog studenta po jedno računalo + mjesto za laboranta

Oprema HW

DELL OPTIPLEX 980 SFF, I5-670,4GB;  MONITOR DELL FLAT PANEL 22″ P2211H;  Kabel Smart Serial back to back 18 kom;  PWR-CUBE 17 kom;  Router Cisco 2811 12 kom;  Switch CAT 2960 9 kom;  Kabel Smart Serial 7 kom;  ASA 5505 6 kom;  Switch CAT 3560 5 kom;  Mikrofon 4 kom;  Router Cisco 2911 4 kom;  Cisco 2611XM 3 kom;  Cisco IP telefon 7911 3 kom;  PIX 515E 3 kom;  Switch CAT 3560 PoE 3 kom;  ASA 5510  2 kom;  Router Cisco 2611 2 kom;  7914 Extension 1 kom;  Cisco IP telefon 7940 1 kom;  Cisco IP telefon 7961 1 kom;  Switch CAT 2950 1 kom;

Oprema SW

7-zip; Adobe Flash 17; Adobe Reader 11; Cisco Configuration Assistent v3.2; Cisco Configuration Professional v2.8; Cisco IP Communicator v8.6.1; Cisco Network Assistant v6; Cisco Packet Tracer 7; Cisco VPN Client x64 v5.0.7; Code:Blocks v13.12; CutePDF v3; Deamon Tools Lite 5.0.1; Eclipse Neon x64; Enterprise Architect 12; Filezilla (client) 3.11; Firefox 48.0.1.; GeNIE 2.0; IBM SPSS Statistics; Java 8u51; JDK 8u101 x64; JDK 8u51; Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010; Microsoft Office 2013 Pro + HR spellcheck; Microsoft Project 2013 Pro; Microsoft Silverlight; Microsoft Visio 2013 Pro; Microsoft Visual Studio 2015 Pro Update 3; NetBeans IDE 8.0.2; NodeXL Excel Template 2014; Notepad++ 6.7.7; Oracle VM VirtualBox 4.3.28; Orange; Putty 0.63; PyCharm Community Edition ; Python 3.5; R v3.3.1; Rstudio 0.99.1249; SDM 2.5; Solarwinds TFTP Server; Telnet; Teraterm 4.83; Teraterm 4.96; TFTP32; TIberius v7.0.7a; Tortoise SVN x64 v1.8.7; VMWare player 6; Wireshark x64 2.2.5;

Nastava

Skriptni jezici u računalnim sustavima; Napredne teme računalnih mreža; Sigurnost računalnih mreža; .NET okruženje; Razvoj mobilnih aplikacija; Instalacija računala i programa; Primjenjena statistika; Nekonvencionalni računalni postupci; Sustavi elektroničkog poslovanja; Tablični kalkulatori; Administriranje i poslovanje mrežama računala; Administracija računalnih mreža; Uvod u mreže računala; Administracija poslužitelja; Računalne mreže;

Centar za Multimediju Vrbik
Odjel

Informatičko računarski odjel

Kapacitet

U Centru može raditi do 10 studenata, od čega su dva radna mjesta opremljena za audio i video montažu.

Oprema HW

Chroma key širine 5m, 2 x iMac računala 27 inch , 3 x kamera 4K Sony PXW-X70, 3 x stativ za kameru Sachtler ACE, 5 x foto aparat Canon EOS600D sa objektivima 18-55mm i 55-250mm, Canon power shot G7X markII , Fuji X100T, 5 x stativ za fotoaparate Manftotto 055X, 4 x led rasvjetno tijelo CN-900HS , 3 x rasvjetno tijelo 800W, 2 x rasvjetno tijelo 2000W , 2 x Dedolight DL-H4 150W, 1 x Dedolight DP-1 60mm, 5 x dosvjetljivač Lastolite 95cm sunlite/softsilver, Lastolite sky rapid large kit 2x2m , Westcott 2x2m cine kit 1895-N-6x6ft, 6 x stativ Manfrotto 1004BAC, 3 x stativ Manfrotto 1051BAC, 3 x stativ Manfrotto 420B( tzv. Žirafa), 2 x Manfrotto Auto pole 2 nosača , slider Gearbox , Glidecam 2000 , Focusrite Saffire Pro 26 , Sounddevice 302 , mikrofoni Sennheiser 416 , e 845 , ew100 g2, Sony bežični set UTX-2 , mikrofon Audio-technica AT8537, Behringer B-1, Blackmagic ultra studio 4k, Blackmagic smartscope duo 4k, Blackmagic atem television studio, 2 x BOSE compact L1 sound system, BOSE SoundTouch20, Bose SoundTouch10, Dji Phantom 2 zenmuse H4-3D gimbal, Dji Phantom 4 Pro

Oprema SW

Adobe CC, Autodesk Maya, UgCS software za planiranje i izvođenje letova bespilotnim letjelicama

Nastava

U Centru za multimediju izvodi se nastava iz:

 • Procesa video produkcije (INFO)
 • Digitalne fotografije (INFO)
 • Produkcije zvuka (INFO)
 • TV i video snimanje (INFO)
 • Digitalna televizija (INFO)
 • Multimedijski/multimedijalni sustavi (SPEC INFO/SPEC ELO)
 • Digitalna obrada slike (SPEC INFO/SPEC ELO)
Specifičnost

Specifičnost rada u Centru je njegova modularnost i prilagodljivost te se oprema vrlo brzo može prilagoditi nastavi ili produkciji koja se izvodi.

Voditelj/Kontakt

Voditelj: Milan Bajić mbajic@tvz.hr

Kontakt: Dragan Savić dsavic1@tvz.hr

Laboratorij za umjetnu inteligenciju Brozova/4
Odjel

Informatičko računarski odjel

Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 17 računala – za svakog studenta po jedno računalo + mjesto za laboranta

Oprema HW

MS-Ares /Pentium Dual Core E5300 2GHz/4GB RAM/160GB HDD;  Monitor 17″

Oprema SW

7-zip;  Adobe Flash 17;  Adobe Reader 11;  ArgoUML-0.34;  Astah Community 7.1.0 64bit;  Cisco Configuration Assistent v3.2;  Cisco IP Communicator v8.6.1;  Cisco Network Assistant v6;  Cisco VPN Client x64 v5.0.7;  Code:Blocks v13.12;  CutePDF v3;  Deamon Tools Lite 5.0.1;  Enterprise Architect 12;  Filezilla (client) 3.11;  Firefox 48.0.1.;  Java 8u51;  JDK 8u51;  Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010;  Microsoft Office 2013 Pro + HR spellcheck;  Microsoft Project 2013 Pro;  Microsoft Silverlight;  Microsoft Visio 2013 Pro;  NetBeans IDE 8.0.2;  Notepad++ 6.7.7;  Oracle VM VirtualBox 4.3.28;  Putty 0.63;  SDM 2.5;  Solarwinds TFTP Server;  SWI-Prolog 7.4.2 for Microsoft Windows (64 bit) ;  Telnet;  Teraterm 4.83;  Tortoise SVN x64 v1.8.7;  VMWare player 6;  Winpcap;  Wireshark x64 v1.12.4;

Nastava

Uvod u umjetnu inteligenciju; Sigurnost, sučelja i normizacija u zdravstvenim IS; Algoritmi i strukture podataka;

Voditelj/Kontakt
Laboratorij za sigurnost i digitalnu forenziku Brozova/1
Odjel

Informatičko računarski odjel

Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 17 računala – za svakog studenta po jedno računalo + mjesto za laboranta

Oprema HW

HP Prodesk 400 G3 M,  8 GB;  DELL E2216H

Nastava

Modeliranje poslovnih procesa; Informacijska sigurnost; E-poslovanje, ekonomija, organizacija i upravljanje; Tehnološko poduzetništvo; Objektno orijentirani razvoj programa;

Voditelj/Kontakt

Marinko Žagar

Centar za nove tehnologije 1. tehničke škole Tesla
Odjel

Strojarski odjel

Zavod/Katedra

Zavod za mehaniku i konstruiranje

Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 10 računala

Oprema HW

Hardverska oprema:

 • 10 računala sa Sinumerik 840D simulatorom
 • 3 CNC glodalice EMCO Mill 105 s računalnom upravljačkom radnom stanicom
 • 3 CNC tokarilice EMCO Turn 105 s računalnom upravljačkom radnom stanicom
Oprema SW

Specijalizirani računalni programi:

 • Siemens Sinumerik 840D Mill
 • Siemens Sinumerik 840D Turn
 • Solidworks 2017
Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za slijedeće predmete: Numerički upravljivi alatni strojevi

Specifičnosti

Laboratorij raspolaže s tri CNC tokarska stroja i tri CNC glodalice sa pripadajućim radnim mjestima. Na raspolaganju su i za izradu specifičnih projekata koji su tradicionalnim metodama obrade materijala odvajanjem čestica teško izvedivi.

Voditelj/Kontakt

Kontakt: Zvonimir Petković, mag. ing. mech.

FESTO laboratorij 1. tehničke škole Tesla
Odjel

Strojarski odjel

Zavod/Katedra

Zavod za za automatizaciju, računalno i procesno inženjerstvo

Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 8 računala + 5 računala na radnim stanicama (pneumatika, PLC siemens S7-1200)

Oprema HW

Hardverska oprema:

 • FESTO didaktički setovi (pneumatika, elektropneumatika)
 • Proporcionalna pneumatika
 • PLC Siemens S7-1200
 • Siemens HMI
 • Hidraulički didaktički set
 • PID regulacijski modul
Oprema SW

Specijalizirani računalni programi: TIA portal V13, Solidworks 2017

Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za slijedeće predmete: Pneumatika i hidraulika

Specifičnosti

Laboratorij raspolaže sa pet radnih stanica opremljenih specijaliziranom opremom iz područja pneumatike i automatizacije.

Voditelj/Kontakt

Kontakt: Filip Mateša, mag. ing. mech.

MAC lab Vrbik 129
Odjel

Informatičko računarski odjel

Kapacitet

Laboratorij je opremljen sa 15 računala + mjestom za nastavnika

Oprema HW

iMAC RAČUNALO CPU iMAC 21,5″ 8 GB

Oprema SW

Calibre; ePub Zip Unzip 2.0.1; GhostView 5.1 , XQuartz 2.7.7 Mac; iBooks Author; Sigil; Adobe Master Collection 5.5 Win; Adobe Master Collection 5.5 Mac; Microsoft Office 2013 Win; Microsoft Office 2011 Mac;

Nastava

U laboratoriju se izvode vježbe za slijedeće predmete:

 

 • Alati i postupci umjetne inteligencije;
 • Digitalna obrada slike;
 • Razvoj iOS aplikacija;
 • Internetske baze podataka (NOSQL, baze u e-Poslovanju);
 • Multimedijalni sustavi;
 • Multimedijski sustavi;
 • Grafičke tehnike;
 • Praktikum iz dizajna;
 • Dizajn vizualnih komunikacija;
 • Pretražnici i navigacija na Web-u;
 • Dizajn dokumenata i vrijednosnica;
 • Dizajn i vizualno značenje;
 • Računalna tipografija;
 • Obrada slike, zvuka i videa;
 • Reprofotografija;
 • Projektiranje i oblikovanje IS;
 • Grafički dizajn;
Laboratorij za materijale
Odjel

Graditeljski odjel

Zavod za katedru

Zavod za visokogradnju

Kapacitet

Laboratorij je opremljen opremom za ispitivanje svojstava materijala.

Oprema za slijedeće metode

SVJEŽI BETON

HRN EN 12350-1 – Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 – Određivanje konzistencije – Slijeganjem

HRN EN 12350-5 – Određivanje konzistencije – Rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 – Određivanje gustoće

HRN EN 12350-7 – Određivanje sadržaja pora

 

SAMOZBIJAJUĆI BETON

HRN EN 12350-8 – Određivanje konzistencije – Slijeganjem

HRN EN 12350-9 – Određivanje konzistencije –V – lijevkom

HRN EN 12350-10 – Određivanje konzistencije – L posudom

HRN EN 12350-12 – Određivanje konzistencije – J – prstenom

 

OČVRSLI BETON

HRN EN 12390-1 – Zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 – Izrada i njegovanje uzoraka za tl. čvrstoću

HRN EN 12390-3 – Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka

HRN EN 12390-5 – Vlačna čvrstoća – savijanjem

HRN EN 12390-7 – Određivanje gustoće

HRN EN 12390-8 – Određivanje dubine prodora vode pod tlakom

 

CEMENT

HRN EN 196-1 – Određivanje čvrstoće

 

BETON U KONSTRUKCIJAMA

HRN EN 12504-1 – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće

HRN EN 1542 – Određivanje čvrstoće pull off metodom

NT BUILD 357 – Određivanje dubine karbonatizacije u očvrslom betonu primjenom fenolftaleina

 

AGREGAT

HRN EN 933-1: Određivanje granulometrijskog sastava metodom sijanja

 

DODACI BETONU

HRN EN 480-1 –Referentni beton i mort

HRN EN 934-5: Izrada referentnog betona za ispitivanje dodatka za kontrolu konzistencije

HRN EN 480-8 Određivanje deklariranog sadržaja suhe tvari

HRN ISO 4316:Određivanje pH vrijednosti vodenih otopina potenciometrijskom metodom

 

MORT ZA ZIĐE

HRN EN 1015-3 – Određivanje konzistencije svježeg morta

HRN EN 1015-6 – Određivanje gustoće svježeg morta

HRN EN 1015-11 – Određivanje čvrstoće pri savijanju i tlačne čvrstoće očvrslog morta

Nastava

U laboratoriju se izvode laboratorijske vježbe za predmet Građevinski materijali.

Specifičnosti
 • Laboratorij se koristi pri razvijanju projekata, završnih i diplomskih radova
 • Laboratorij ima stručnu suradnju s tvrtkom BASF Croatia iz Zagreba
Voditelj/Kontakt

Kontakt: mr.sc. Donka Würth, dipl.ing.građ. , v. predavač

Laboratorij za razvoj i primjenu programske podrške u obrazovanju
Odjel

Informatičko računarski odjel

 

Prizemlje Vrbik 8

Ciljevi i opseg djelovanja laboratorija

Primarna svrha Laboratorija formiranje je organizacijske jedinice unutar Tehničkog veleučilišta u Zagrebu koja povezuje sve zainteresirane djelatnike i studente u području računalom potpomognutog obrazovanja. Djelovanje skupine usmjereno je na istraživanje i razvoj programske podrške za primjenu u formalnom i neformalnom obrazovanju te edukaciju interesnih skupina uključenih u djelovanje Laboratorija.

Kapacitet

Laboratorij je opremljen s 10 tablet računala.

Oprema HW

Tablet računalo SAMSUNG Galaxy Tab A T580, 10.1″ PLS multitouch, OctaCore Exynos 1.6GHz, 2GB RAM, 32GB Flash, MicroSD, WiFi, BT, GPS, 2x kamera, Android 6.0, crni

Tablet računalo APPLE iPad, 9.7” Retina, Cellular 128GB, sivo

Router TP-LINK TL-M7350, bežični prijenosni 4G LTE Router, 150MBps WiFi, SIM + microSD, baterija 2550mAh

Nastava

Razvoj mobilnih aplikacija (SPEC-INFO), Završni rad (INFO), Završni rad (RAČ), Diplomski rad (SPEC-INFO)

Voditelj/Kontakt

Mia Čarapina mia.carapina@tvz.hr