temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17), člancima 89., 90., 91., 92., 93., 94. i 95. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, sukladno Odlukama Stručnog vijeća Veleučilišta o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2021./2022., u skladu s odredbama Ugovora o programskom financiranju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022., sukladno Prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća na visinu školarina i Odluci Stručnog vijeća Veleučilišta o visini školarine, v. d. Dekana raspisuje:

 

 

N A T J E Č A J

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU REDOVITIH I IZVANREDNIH PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

u akademskoj godini 2021./2022.

 

 

1.     Upisne kvote

1.1 Redovni studiji

 

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
Plan upisa u akademsku godinu 2021./22. (REDOVITI STUDIJI).
REDOVITI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI (Baccalaureus struke)
Studij Redoviti studenti
1. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE

smjerovi: Automatizacija i procesno računarstvo, Energetska elektrotehnika, Komunikacijska i računalna tehnika

130
2. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ GRADITELJSTVA

smjerovi: Građevinsko poduzetništvo, Niskogradnja, Okoliš u graditeljstvu, Visokogradnja

110
3.1 PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE

smjer: Informatički dizajn

55
3.2 PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE

smjer: Elektroničko poslovanje

35
3.3 PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE

smjer: Organizacija i informatizacija ureda

35
4. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKE

smjerovi: Industrijska mehatronika i mjeriteljstvo

50
5. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA

smjerovi: Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža

85
6. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ STROJARSTVA 50
  UKUPNO REDOVNI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI 550

 

 

 

 

1.2 IZVANREDNI STUDIJI

 

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
Plan upisa u akademsku godinu 2021./22. (IZVANREDNI STUDIJI).
IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI (Baccalaureus struke)
Studij Izvanredni studenti
1. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE

smjerovi: Automatizacija i procesno računarstvo, Energetska elektrotehnika, Komunikacijska i računalna tehnika

40
2. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ GRADITELJSTVA

smjerovi: Građevinsko poduzetništvo, Niskogradnja, Okoliš u graditeljstvu, Visokogradnja

80
3.1 PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE

smjer: Informatički dizajn

40
3.2 PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE

smjer: Elektroničko poslovanje

30
3.3 PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE

smjer: Organizacija i informatizacija ureda

30
4. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKE

smjerovi: Industrijska mehatronika i mjeriteljstvo

60
5. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA

smjerovi: Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža

80
6. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ STROJARSTVA 60
  UKUPNO PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI 420

 

 

 

2.    Uvjeti upisa i kriteriji upisa

Tehničko veleučilište u Zagrebu prihvatilo je državnu maturu kao osnovni preduvjet za upis studenata na svoje redovite studijske programe, počevši od akademske godine 2010./11. za redovne studente, odnosno od 2016./17. za izvanredne studente. Rang-liste za upis na studij sastavlja Središnji prijavni ured (www.studij.hr) prema bodovima koje prijavljeni pristupnici ostvare na temelju sljedećih kategorija:

 1. a) uspjeha u srednjoj školi
 2. b) položenih ispita na državnoj maturi prema traženoj razini
 3. c) dodatnih učenikovih postignuća.

Maksimalan broj bodova, koje prijavljeni pristupnici mogu ostvariti u svim studijskim programima je 1000.

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis sastavlja se pri Središnjem prijavnom uredu (www.studiji.hr) prema sustavu bodovanja koji je objavljen na WEB stranicama Postani student

Pristupnici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije uvođenja državne mature mogu se prijaviti za polaganje državne mature ili konkurirati bez državne mature na listi središnjeg ureda. Više informacija mogu potražiti na stranicama Nacionalnog centra na vanjsko vrednovanje obrazovanja, odnosno na www.postani-student.hr.

Poveznica na WEB stranicu: https://www.postani-student.hr/Ucilista/Nositelji.aspx

 

 

3. Postupak prijave i postupak upisa

 

Termini upisa

Pravo na upis imaju pristupnici koji se nalaze na rang listi utvrđenoj od strane Središnjeg prijavnog ureda (rang lista je ograničena propisanom kvotom). Upisi se provode prema konačnoj rang listi objavljenoj sukladno kalendaru državne mature za I. upisni rok (ljetni upisni rok), odnosno za II. upisni rok (jesenski upisni rok). Rang liste studenata koji imaju pravo na upis na pojedini stručni studij zajedno s pozivom na upis bit će objavljene i na internet stranici željenog studija te na ulazu na pojedinu lokaciju sukladno adresama objavljenima u točki 4 u roku od jednog dana od objave konačnih rang listi od strane središnjeg prijavnog ureda.

 1. Ljetni upisni rok: upisi se provode neposredno nakon objave konačnih rang listi na službenim Internet stranicama Veleučilišta (točan termin bit će propisan u koracima upisa i objavljen na službenim mrežnim stranicama: tvz.hr). Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis. Po završetku upisa objavljuje se broj slobodnih mjesta na pojedinim studijima.
 2. Jesenski upisni rok: studiji koji ne popune upisnu kvotu u I. upisnom roku, dojavljuju broj slobodnih mjesta središnjem državnom uredu koji dostavlja novu konačnu listu za jesenski upisni rok. Upisi se provode neposredno nakon objave konačnih rang listi na službenim Internet stranicama Veleučilišta (točan termin bit će propisan u koracima upisa i objavljen na službenim mrežnim stranicama: tvz.hr). Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

Dokumenti

Za upis se obvezno prilažu:

 1. a) ispis iz aplikacije e-građani – domovnica (podaci o državljanstvu);
 2. b) ispis iz aplikacije e-građani – rodni list s OIB-om;
 3. c) svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i potvrda o položenom ispitu državne mature. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Zagreb, Donje svetice 38);
 4. d) dokaz o uplati troškova upisa u visini od 250 kn – uplaćenih prema uputama pod točkom 3.;
 5. e) ispis iz aplikacije e-građani – potvrda o prebivalištu;
 6. f) jedna fotografija (4 cm x 6 cm).

 

Napomena:

Prijave bez kompletne dokumentacije neće se razmatrati. Naknadno dostavljeni dokumenti neće se uvažiti.

Točne upute, postupak upisa i način dostave dokumentacije biti će objavljen na službenim stranicama veleučilišta tjedan dana prije početka upisa.

4.   Podaci o plaćanju i adrese na kojima se provode upisi

Primjer HUB-3 uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr   (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

4.1       Preddiplomski stručni studij elektrotehnike

 

TVZ – ELEKTROTEHNIČKI ODJEL, Zagreb, Konavoska 2, tel. 01/5595 320.

 

4.1.1        Troškovi upisa – redovni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa redovne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnike

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «124-OIB-3». Opis plaćanja: «ELO, troškovi upisa»

 

4.1.2       Troškovi upisa – izvanredni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa izvanredne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnike

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «108-OIB-3». Opis plaćanja: «ELO, troškovi upisa»

 

 

4.2      Preddiplomski stručni studij GRADITELJSTVA

 

TVZ – GRADITELJSKI ODJEL Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15, tel. 01/5595 451.

 

4.2.1       Troškovi upisa – redovni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa redovne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Graditeljstva

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «221-OIB-3». Opis plaćanja: «GRO, troškovi upisa»

 

4.2.2      Troškovi upisa – izvanredni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa izvanredne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Graditeljstva

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «205-OIB-3». Opis plaćanja: «GRO, troškovi upisa»

 

4.3 Preddiplomski stručni studij INFORMATIKE

 

TVZ – INFORMATIČKO-RAČUNARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje),

tel. 01/5603 944.

 

4.3.1       Troškovi upisa – redovni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa redovne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Informatike

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «329-OIB-3». Opis plaćanja: «INF, troškovi upisa»

 

4.3.2      Troškovi upisa – izvanredni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa izvanredne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Informatike

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «302-OIB-3». Opis plaćanja: «INF, troškovi upisa»

 

4.4 Preddiplomski stručni studij MEHATRONIKE

 

TVZ – STROJARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel.  01/5603-945, 01/5603-947

 

 

4.4.1      Troškovi upisa – redovni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa redovne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Mehatronike

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «620-OIB-3». Opis plaćanja: «MEH, troškovi upisa»

 

4.4.2     Troškovi upisa – izvanredni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa izvanredne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Mehatronike

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «604-OIB-3». Opis plaćanja: «MEH, troškovi upisa»

4.5 Preddiplomski stručni studij RAČUNARSTVA

 

TVZ – INFORMATIČKO-RAČUNARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje),

tel. 01/5603 944.

 

4.5.1       Troškovi upisa – redovni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa redovne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Računarstva

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «426-OIB-3». Opis plaćanja: «RAC, troškovi upisa»

 

4.5.2      Troškovi upisa – izvanredni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa izvanredne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Računarstva

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «400-OIB-3». Opis plaćanja: «RAC, troškovi upisa»

 

 

4.6 Preddiplomski stručni studij STROJARSTVA

 

TVZ – STROJARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel.  01/5603-945, 01/5603-947

 

4.6.1      Troškovi upisa – redovni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa redovne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Strojarstva

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «647-OIB-3». Opis plaćanja: «STR, troškovi upisa»

 

4.6.1      Troškovi upisa – izvanredni studenti – za sve pristupnike prilikom upisa izvanredne izvedbe preddiplomskog stručnog studija Strojarstva

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.

UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, Zagreb, OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «663-OIB-3». Opis plaćanja: «STR, troškovi upisa»

 

 

 

 

5.    Upisnine, školarine, obavijesti

 

Troškovi upisnine i visina školarine za redovne studente određeni su Ugovorom o programskom financiranju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. te Prethodnom suglasnosti Upravnog vijeća na visinu školarina i Odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta o visini školarine. Navedena odluka donosi se svake akademske godine. Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Veleučilišta.

 

Troškovi upisnine i visina školarine za izvanredne studente određeni su Prethodnom suglasnosti Upravnog vijeća na visinu školarina i Odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta o visini školarine. Navedena odluka donosi za svaku akademsku godinu. Odluka je objavljena na mrežnim stranicama Veleučilišta.

 

Tehničko veleučilište u Zagrebu zadržava pravo nepokretanja izvođenja nastave na nekom od usmjerenja izvanrednih preddiplomskih stručnih studija ako za isto ne postoji minimalni broj studenata koji su iskazali interes i imaju uvjete za upis.

 

Tehničko veleučilište u Zagrebu zadržava pravo nepokretanja izvođenja nastave na pojedinim izbornim kolegijima ako za iste ne postoji minimalni broj studenata koji su iskazali interes i imaju uvjete za upis.

 

Tehničko veleučilište u Zagrebu zadržava pravo organizacije izvođenja nastave za sve redovne i izvanredne preddiplomske stručne studije sukladno dostupnim nastavničkim i prostornim resursima, što podrazumijeva izvođenje nastave u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima, te od ponedjeljka do subote. Nastava je zajednička za studente redovnih i izvanrednih preddiplomskih stručnih studija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Vijesti@HR

Skip to content